V rámci programu Erasmus+ a mezinárodní spolupráce realizujeme projekt zaměřený na prevenci šikany. Cílem projektu Games4Tolerance (T-Games) je přispět ke snížení míry šikany a v oblasti její prevence u dětí ve věku 4 – 10 let.  Společně s partnery vytvoříme jednoduše aplikovatelné a uživatelsky nenáročné nástroje a hry pro vzdělávací instituce, učitele a vychovatele pracující s dětmi. Náš záměr je bojovat proti rostoucí míře šikany také tím, že vybavíme zájemce potřebnými znalostmi a dovednostmi v oblasti využití herní metodologie.

Téma šikany je neustále skloňovaným problémem současného školství. Šikanu by měl řešit proškolený pracovník školy nebo externí expert školou přizvaný. Škola vystupuje jako koordinátor vyšetřování, zajišťuje komunikaci mezi žáky, učiteli, vedením školy a rodiči. Učitelé se často potýkají kromě nepřehledné situace nebo neochotou problém řešit nejen ze strany žáků, ale i rodičů nebo vedení školy.

Potenciál vidíme v možnosti podpořit přímo učitele, kteří mají o problematiku šikany zájem a zaměřit se na její prevenci. Využijeme při tom gamifikaci a herní design jako nástroje motivace a aktivního zapojení dětí. Díky prevenci zaměřené už na děti nízkého věku, chceme přispět ke snížení počtu případů šikany.

Náš mezinárodní tým odborníků vytvoří databázi vzdělávacích her, příručku o šikaně a herní metodologii, které budou sloužit k prevenci i řešení šikany. Záměrem výcviku, který je součástí projektu, je vybavit učitele a učitelky mateřských škol a prvního stupně základních škol znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro uplatnění a aplikování herních metod.

Cíle projektu:

  • Lépe vytrénovaní učitelé, vychovatelé a podpůrné profese tak, aby byli schopni čelit šikaně ve všech jejích podobách. Lépe informované děti, rodiče i komunity.
  • Větší sebevědomí ohledně využívání her, při výuce i mimo ni, ve školkách a na prvních stupních základních škol, pro vytvoření bezpečného prostředí k diskusi o šikaně a dalších závažných tématech.
  • Vylepšení obsahu programů pro prevenci šikany ve školkách a na prvním stupni základních škol skrze využití herních principů a metodik.
  • Snížení rozdílů ve znalostech, dovednostech a porozumění šikaně a jejím dopadům mezi partnerskými zeměmi.
Výstupy projektu budou dostupné na stránce: https://misehero.cz/t-games/.