Máme pro Vás nabídku velmi zajímavého školení pro vzdělavatele a osoby pracující se znevýhodněnou mládeží. Školení je zaměřeno na rozvoj v oblasti 4 c kompetencí – komunikace, spolupráce, kreativity, kritického myšlení + osobní vize.

Po jeho absolvování budou příslušní pracovníci schopni sami odvést osobně-rozvojový kurz On my feet odvést a zároveň využívat principů zážitkového vzdělávání ve své praxi.

Kdy a kde: 27. – 31.5. 2024, Praha, prezenční

Pro koho je kurz určen: Pro vzdělavatele a pracovníky s mládeží

Jazyk kurzu: Angličtina

Obsah kurzu:

  • Proškolení kurzem “Na vlastních nohou”, který by potom měli odvést se skupinou (cca 10 účastníků)
  • Seznámení se s gamifikací a zážitkovým vzděláváním
  • Výcvik ve facilitaci

Co se na kurzu bude dít?

Během tréninku si vzdělavatelé sami projdou většinou rozvojového tréninku On my Feet. Seznámí se s principy facilitace, reflexí – tedy jak pracovat s otázkami tak, aby maximálně podpořili učení a hledání vlastních řešení. Sami pak budou aktivity z tréninku facilitovat a nově získané dovednosti si tedy hned samy vyzkouší v praxi.

Hry a aktivity, se kterými se během tréninku seznámí, mohou využít i samostatně při jakékoliv práci s mládeží. Dostanou tak do ruky širokou paletu nástrojů, které jsou zaměřeny na rozvoj různých aspektů komunikace, spolupráce, kreativity a kritického myšlení a dají se využít v rámci formálního i neformálního vzdělávání.

Kurz On my Feet

Pro koho je kurz určen: znevýhodněná mládež ve věku 16 – 20 let

Obsah kurzu:

  • zážitkový seberozvojový kurz – 10 tříhodinových bloků
  • rozvoj 4C (4 kompetence = komunikace, spolupráce, kreativita, kritické myšlení) + osobní vize

Kurz je orámován příběhem expedice do amazonských pralesů. V první části si účastníci prochází “před expedičním” tréninkem, seznamují se s barevnou osobnostní typologií, s principy verbální i neverbální komunikace, psaním životopisu, asertivitou a kritickým myšlením. Informace jsou předávány formou krátkých videí a procvičovány sériemi zábavných her a kreativních aktivit. Po aktivitách následují vedené skupinové reflexe, díky kterým si účastníci přichází na nová uvědomění, prohlubují učení a přichází si na to, jak nově nabyté vědomosti použít v reálném životě.

Po úspěšném splnění “před expedičního” tréninku, pak účastníci vyráží na samotnou misi prozkoumat doposud neobjevený domorodý kmen. V této části tréninku jdeme s účastníky v tématech více do hloubky. Učí se sebeprezentaci, empatii, základní principy vyjednávání, nenásilné komunikace, řešení konfliktů, jak vyhodnocovat zdroje a ověřovat si fakta a další. Na konci je pak seznamujeme s principem IKIGAI a pomáháme jim si uvědomit, co je pro ně v životě důležité a kam chtějí směřovat.

Kontakt

Pokud by Vás tento kurz zaujal, prosím, obraťte se na Ivonu Ester Mbengue, tel. +420 604 900 375, email: ivona-ester.mbengue@misehero.cz. 

Více o projektu On My Feet najdete na našem webu. Sledovat můžete také náš Facebook, kde sdílíme novinky z našich EU projektů včetně různých vzdělávacích nástrojů, které díky nim vznikají a jsou zdarma k dispozici pro širokou veřejnost.