Školení a rozvojové programy pro firmy

Zaměřujeme se na efektivitu a rozvoj managementu a firemních týmů, HR konzultace a budování firemní kultury. Nedílnou součástí naší práce je i koučink.

Pracujeme s vámi na úspěchu a udržitelnosti vašeho podnikání

Díky analýze a diagnostickým nástrojům stavíme rozvoj pro vás na míru tak, aby splnil vaše potřeby a měl reálný dopad do vaší praxe. 

 • celková spokojenost s našimi kurzy: 9
 • přínos do praxe: 8,3
 • hodnocení lektorů: 9,3

Šetříme vaše peníze skrze nízkou fluktuaci a fungující týmy

Věděli jste, že…

 • Pravidelná zpětná vazba může snížit fluktuaci vašich lidí až o 14,9 %? 
 • Nezájem manažerů o jejich lidi způsobuje až dvakrát nižší angažovanost zaměstnanců. 
 • Zaměření na úspěch a silné stránky manažerů zvyšuje ziskovost firmy až o 8,9 %.

Zvyšujeme zisk společnosti díky kompetencím a nástrojům

 • zvyšujeme kompetence vašich lidí
 • posilujeme individuální odpovědnost
 • vytváříme prostředí pro efektivní komunikaci a spolupráci
 • nastavujeme funkční procesy
 • z manažerů děláme inspirativní leadery
 • stmelujeme firemní týmy
 • budujeme otevřenou firemní kulturu

S čím pomůžeme?

Zaměřujeme se na jednotlivce i týmy.

JEDNOTLIVEC

Osobní rozvoj

Koučink,
HR konzultace,
Budování osobní značky,
Time management,
Stres management,
Asertivní komunikace,
Efektivní zpětná vazba,
Vyjednávání,
NLP,
Open mindset,
Offline and Happy.

TÝM

Manažerské nástroje

Leadership,
Agilita,
Samoorganizace a sebe řízení,
Komunikace a spolupráce,
Design thinking,
Efektivita týmu,
Manažerské nástroje,
Týmový koučink,
Zážitkové programy.

LEKTOŘI

Nový pohled

Konzultace-meditace, supervize,
Refresh a inspirace pro lektory,
Nástroje a metodika pro interní lektory,
Gamifikace a vzdělávání.

FIRMA

Budoucnost firmy

Firemní kultura,
Vize a hodnoty,
Budování značky,
Adaptace nováčků,
HR audity,
Zvládání změn.

Jak může vypadat naše spolupráce

1. ANALÝZA POTŘEB

Klíčové téma specifikujeme na základě analýzy potřeb vaší firmy a konkrétní skupiny účastníků.

2. NÁVRH ŘEŠENÍ

Program vychází z kompetenčního modelu zacíleného na vybranou oblast rozvoje v souladu s vašimi potřebami a cíli.

3. REALIZACE

Podle zadání připravíme půldenní až dlouhodobý rozvojový program.

Čekají vás simulační hry, modelové situace, role playing, facilitace, intenzivní trénink, týmová i individuální práce. To vše vede ke konkrétním výstupům aplikovatelným ihned v praxi.

Následuje podpora v terénu formou koučování, mentorování nebo facilitace v klíčových momentech. V ideálním případě je součástí programu i follow up, kde hodnotíme pokrok, řešíme problémy, motivujeme vás a dále rozvíjíme, abyste se dostali tam, kam chcete.

Skládejte si vlastní řešení na míru

Blended learning

Blended learning je moderní výukovou metodou, která kombinuje tradiční prezenční formu výuky s výukou prostřednictvím internetu a vhodného softwaru.

Agilita

Přináší pracovní kulturu s důrazem na produktivitu, soudržnost týmů a schopnost rychle reagovat na měnící se potřeby zákazníků.

Hrdinství

Koncept Philippa Zimbarda založený na jeho Vězeňském experimentu. Rozvíjí schopnost vystoupit „ze stáda“ a jednat. Dělat pomalé kroky ke změně nejen ve vzdělávání, ale i v životě.

Konstelace

Díky konstelacím můžeme nahlédnout skrytou dynamiku firmy či týmu a zážitkovým způsobem objevit nová východiska a řešení.

Neurorozvoj

Pracujeme s nejnovějšími poznatky o fungování lidského mozku a hormonů, které nám pomáhají při učení, práci s lidmi a porozumění lidským vztahům a reakcím.
Zároveň využíváme metodu neurokoučinku.

Mindfulness

Mindfulness (všímavost) nás učí zaměřovat naši pozornost na přítomný okamžik a díky tomu vede ke snížení stresu a možnosti soustředěného zamyšlení.

Psycho-diagnostika

S využitím standardizovaných testových metod a statistických postupů pracujeme
s daty, které interpretujeme a vyhodnocujeme (360 zpětná vazba, Game Changer Index, Živlová typologie, Hogan).

Mastermind

Pravidelná setkání skupiny s facilitátorem zaměřená na výměnu zkušeností, podporu a společná řešení aktuálních pracovních problémů.

Koučování

Proces podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale pomocí otázek provází klienta při hledání řešení a podporuje ho při zavádění změn.

Facilitace

Diskuse vedená zkušeným facilitátorem, který podporuje kladením otázek uvědomění jednotlivců, tvořivost skupiny a řešení problémů.

Blended learning

Blended learning je moderní výukovou metodou, která kombinuje tradiční prezenční formu výuky s výukou prostřednictvím internetu a vhodného softwaru.

Hrdinství

Koncept Philippa Zimbarda založený na jeho Vězeňském experimentu. Rozvíjí schopnost vystoupit „ze stáda“ a jednat. Dělat pomalé kroky ke změně nejen ve vzdělávání, ale i v životě.

Neurorozvoj

Pracujeme s nejnovějšími poznatky o fungování lidského mozku a hormonů, které nám pomáhají při učení, práci s lidmi a porozumění lidským vztahům a reakcím.
Zároveň využíváme metodu neurokoučinku.

Psychodiagnostika

S využitím standardizovaných testových metod a statistických postupů pracujeme
s daty, které interpretujeme a vyhodnocujeme (360 zpětná vazba, Game Changer Index, Živlová typologie, Hogan).

Koučování

Proces podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale pomocí otázek provází klienta při hledání řešení a podporuje ho při zavádění změn.

Agilita

Přináší pracovní kulturu s důrazem na produktivitu, soudržnost týmů a schopnost rychle reagovat na měnící se potřeby zákazníků.

Konstelace

Díky konstelacím můžeme nahlédnout skrytou dynamiku firmy či týmu a zážitkovým způsobem objevit nová východiska a řešení.

Mindfulness

Mindfulness (všímavost) nás učí zaměřovat naši pozornost na přítomný okamžik a díky tomu vede ke snížení stresu a možnosti soustředěného zamyšlení.

Mastermind

Pravidelná setkání skupiny s facilitátorem zaměřená na výměnu zkušeností, podporu a společná řešení aktuálních pracovních problémů.

Facilitace

Diskuse vedená zkušeným facilitátorem, který podporuje kladením otázek uvědomění jednotlivců, tvořivost skupiny a řešení problémů.

Hrdí jsme na zavádění gamifikace do praxe na českém trhu a vývoj vlastních her a simulací pro firemní praxi. Díky gamifikaci vaše lidi aktivizujeme a zapojíme do řešení a konkrétních kroků v realitě.

Co je gamifikace?

 • Je to osvědčený přístup, který kombinuje herní principy a neherní prostředí.
 • Pomáhá zapojit všechny zúčastněné do děje a vytvořit bezpečné prostředí, kde si můžeme nově nabyté znalosti zkoušet a testovat jejich fungování.
 • Program se tak stává zábavným, plní stmelující funkci a zároveň má velký dopad do praxe.

Zaujali jsme Vás? Dejte nám vědět.