V době, kdy se vzdělávání neustále snaží o inovace, které by zlepšily zážitky z učení, se gamifikace stává vyhledávanou metodou, která spojuje radost z hraní s vážností vzdělávání. Prvním výstupem projektu LARPIC je unikátní mini LARP (Live Action Role-Playing), hra jejímž cílem je nejen pobavit, ale i vzdělávat. Tento článek se zabývá podstatou gamifikace ve vzdělávání, výhodami začlenění LARPu do vzdělávacího prostředí a konkrétně tím, proč je hra Mini LARP, která je ke stažení na MiseHero.cz, zajímavým nástrojem pro pedagogy i studenty.

Síla gamifikace ve vzdělávání

Gamifikace ve vzdělávání označuje integraci herních mechanik do neherního prostředí s cílem motivovat k účasti a větší míře zapojení. Tento přístup prokázal významné pozitivní účinky na výsledky učení. Začleněním prvků, jako jsou body, úrovně, výzvy a odměny, do vzdělávacího obsahu se studenti s větší pravděpodobností hlouběji zapojí do probírané látky, čímž se zlepší její uchování i pochopení.

Proč mají hry ve vzdělávání význam

Hry ve vzdělávání slouží jako dynamický nástroj pro rozvoj různých dovedností. Nabízejí bezpečné prostředí pro experimentování, kde se neúspěch stává krokem k učení, a ne konečným bodem. V kontextu rychle se měnícího světa připravují hry žáky a studenty na orientaci ve složitých situacích, rozhodování v podmínkách nejistoty a pochopení důsledků svých rozhodnutí v kontrolovaném prostředí (jakoby na nečisto). Následuje-li po hře facilitovaná diskuse, pomůžeme účastníkům převést zážitek ze hry v uvědomění a kroky do jejich reálného života.

LARP ve vzdělávání: Více než jen hra

LARP posouvá gamifikaci o krok dále tím, že umožňuje účastníkům se fyzicky i emocionálně do hry opravdu ponořit. LARP ve vzdělávání podporuje aktivní učení, kritické myšlení a řešení problémů, dále rozvíjí týmovou spolupráci a komunikační dovednosti účastníků. Pokud po hře provedeme studenty skupinovou reflexí, podpoříme jejich proces učení a z LARPu tím uděláme velmi účinný vzdělávací nástroj. 

Představujeme Mini LARPIC

Mini LARP vyvinutý v rámci našeho projektu slouží jako dynamický a atraktivní nástroj zážitkového vzdělávání. Mini LARP vyzývá hráče ke spolupráci, vyjednávání, komunikaci, rozhodování a jednání, čímž rozvíjí jejich dovednosti zábavnou formou a v bezpečném prostředí hry. Hra se dá báječně využít ve výuce i v rámci volnočasových aktivit. Je určena pro skupinu 8 – 16 hráčů (přibližně nad 15 let) a trvá cca 120 minut. Vše potřebné ke hře si můžete stáhnout v češtině i angličtině zde.  

Objevte s našimi inovativními vzdělávacími nástroji potenciál gamifikace a tvořte s námi budoucnost vzdělávání, ve které je radost z učení jsou realitou.

Více o projektu LARPIC najdete na našem webu. Sledovat můžete také náš Facebook, kde sdílíme novinky z našich EU projektů včetně různých vzdělávacích nástrojů, které díky nim vznikají a jsou zdarma k dispozici pro širokou veřejnost.