Live Action Role Play to Increase Youth Active Citizenship (LARPIC)

Projekt zaměřený na vytvoření nástroje pro učitele a pracovníky s mládeží v Evropě, který podporuje smysluplnou účast mladých lidí na veřejném životě.

Termín realizace projektu

Listopad 2022 – říjen 2024

Hlavní cíle projektu

  • Motivovat mladé lidi k aktivnímu občanství a občanské angažovanosti.
  • Vytvořit nástroj pro učitele a pracovníky s mládeží, který mladým lidem umožní poznat sílu jejich hlasu a dosáhnout změn v jejich komunitě, zemi, EU a ve světě.
  • Podpořit rozvoj dovedností 21. století skrze různé metody neformálního vzdělávání

Hlavní výstupy projektu

  • Live Action Role Play (LARP) “Občané”
  • Příručka a obrazové materiály, jak provádět LARP ve školním i mimoškolním prostředí

Partneři projektu

Mise HERo (Česká republika)

Know and Can (Bulharsko)

Střední škola St. Methodius (Bulharsko)

CEIPES (Itálie)

Danmar Computers (Polsko)

 

Co je LARP?

– LARP je rolová hra, kde účastníci fyzicky ztvárňují postavy ve fiktivním prostředí.

– LARP umožňuje účastníkům zažít skutečné zážitky a zároveň se nacházet v bezpečném prostředí hry.

– Účastníci mohou rozvíjet dovednosti a kompetence, díky nimž je LARP skvělým nástrojem pro zážitkové vzdělávání.

Pro více informacích o LARPu a jeho využití ve vzdělávání se můžete podívat na náš blog.

Sledujte nás

Pro aktuální informace o tomto a dalších evropských projektech sledujte naši Facebookovou stránku