Využití LARPu ve vzdělávání

Co je to larp?

Většina hráčů her zná výraz RPG (Role Playing Game). RPG jsou hry založené na hraní nějakého charakteru/postavy. U těchto her je typické vytváření dějové linky samotnými hráči. Pán hry neboli game master připraví svět, ve kterém se hra odehrává, včetně jeho pravidel a hráči se v tomto světě v rámci pravidel pohybují. Velmi často má pán hry připraveny nějaké herní pobídky v podobě jednotlivých dobrodružství, která je možné v určeném světě odehrát. Ovšem je pouze na hráčích, jestli budou tato vodítka následovat nebo si budou vytvářet své vlastní příběhy. Typickým znakem těchto her je také vývoj postav na základě odehrané zkušenosti. RPG hry mají několik forem, jak se mohou hrát:

 1. Stolní, desková varianta – hraje se u stolu, často s mapou a hráči si vyprávějí, co zrovna dělají. Nejznámějším takovou stolní hrou je bezesporu Dračí doupě.
 2. Počítačové hry – jsou od her pro jednotlivce až po „multi-player“ světy, kde opět hrajeme postavu a plníme různá dobrodružství.
 3. LARP – je to zkratka „Live Action Role Playing“, což znamená hraní postav na živo. Tato forma RPG her je tedy založena na živém vystupování v herním prostředí.Larp je hra, kde hráči představují jednotlivé charaktery a v rámci pravidel hry se snaží splnit úkoly, které mají dány pro svoji postavu. Veškeré interakce mezi postavami a hráči se řeší herně a k informacím si tak musíte najít svou cestu.

Je vhodné využívat larp ke vzdělávání?

Jednoznačně ano. Larp je forma hry a hry jsou naší vůbec první formou vzdělávání. Hrou si od malička osvojujeme různé dovednosti a znalosti. U larpu tomu není jinak. Můžeme se formou hry něco nejen naučit, ale také nové dovednosti vyzkoušet a potrénovat. Hra nám vytváří bezpečné prostředí, kde je možné si vyzkoušet věci, které byste se na „ostrých“ pracovních schůzkách báli použít. V procesu učení je pak důležitý i zážitek ze hry spojený s emocemi, které jsou, jak již víme propojené s pamětí. Většina z nás si nejlépe pamatuje věci spojené s nějakým silným emocionálním zážitkem.

Jak lze využít larp ve vzdělávání?

 1. Tématický larp – je možné připravit larp na téma, které chcete s jeho hráči sdílet. Příkladem takového larpu může být rekonstrukce bitvy. Hráči si pak osvojí historické reálie bitvy včetně dobových kostýmů, zbraní, taktiky a mnoho dalšího.
 2. Herní postavy – vzhledem k tomu, že se jedná o hraní na živo, je možné využít herních postav ke vložení jakékoliv vzdělávací aktivity. Tato varianta je u nás nejvíce využívaná, protože je nejjednodušší na implementaci. Například v naší hře Piknik u cesty (scifi larp) vkládáme do hry obchodní dovednosti, kdy si hráči musí domluvit cenu, za kterou prodají nalezené artefakty obchodníkovi.
 3. Přípravná fáze larpu – tato možnost vyplývá z vývoje postav. Jednotlivé postavy nemusí být na začátku hry na stejné úrovni dovedností. Je tedy možné vložit do přípravné fáze různá školení nebo workshopy, jejichž absolvování zvýší úroveň dovedností hrané postavy.

Na co si dát pozor při přípravě vzdělávacího larpu?

Největším úskalím larpů je jejich příprava. Přípravu není radno podcenit, protože se od ní odvíjí celkový zážitek ze hry. Součástí přípravy jsou:

 • Pravidla hry – pravidla musí být srozumitelná, jednoduchá a aplikovatelná tak, aby bylo možné se jich držet i v případě, že pán hry není zrovna nablízku. Z mé zkušenosti by neměla být moc svazující.
 • Herní příběh – u herního příběhu závisí na druhu larpu, který budeme hrát. U rekonstrukcí se co nejvíce držíme původní události oproti tomu u čistě zážitkových larpů vytváříme různé příběhy, na kterých mohou hráči na začátku hry stavět.
 • Pán hry – je třeba být připraven na počet hráčů a různé situace. Pán hry řídí celou hru a využívá k tomu i vedlejší postavy (Non Player Character – NPC).
 • NPC – zkratka Non Player Character označuje hráče, kteří hrají hru na straně organizátorů. Pomáhají dotvářet atmosféru světa a sami mají své vlastní úkoly. Pán hry s jejich pomocí může vytvářet nebo řešit různé situace.
 • Lokalita – i místo je třeba připravit, včetně veškerého zázemí. Lokalita se odvíjí často i od počtu účastníků nebo charakteru hry.
 • Vzdělávací aktivita – v případě, že vytváříte larp s nějakým přesahem, je třeba si dobře rozmyslet, jakým způsobem přistoupíte k vzdělávacímu charakteru. Pokud se vám podaří zapracovat vzdělávací aktivity skrytě, nenápadně,  nenarušíte zážitek ze hry.
 • Reflexe – i zde je třeba se připravit. Závěrem vzdělávacího larpu by měla být reflexe, kde hráče provedeme zamyšlením se a podpoříme zažití nových znalostí a dovedností.

Po fázi přípravy přichází samotná realizace hry. Při hraní mám rád, když si to užívají hráči i NPC. To většinou značí, že jsou všichni úplně vtaženi do hry a hraje se na plný plyn. Vzdělávací rámec hry si tedy projdeme na závěr, po jejím skončení. Je dobré s reflexí neotálet, aby se stala součástí celého zážitku.

Jaké jsou výhody vzdělávacích larpů?

Je to forma nenásilného zážitkového vzdělávání. Díky silnému imerznímu efektu si hráči osvojují nové dovednosti, přitom se baví. Tato forma zážitku má navíc velmi silný teambuildingový efekt. Já mám na larpech rád obrovskou otevřenost možností, co se týče výběru tématu, místa, pravidel. Můžete si vymyslet prakticky cokoliv chcete a proto se do larpu tak dobře vkládají různé informace a scénáře, při kterých si vyzkoušíte něco zcela nového. Navíc se mi za dvacet let pořádání takových akcí potvrdilo, že hrát je může úplně každý.

V rámci jednoho z našich evropských projektů spoluvytváříme LARP pro střední školy, který má za cíl zvýšit participaci mladých lidí na veřejném životě. Více o projektu LARPIC najdete na našem webu. Sledovat můžete také náš Facebook, kde sdílíme novinky z našich EU projektů včetně různých vzdělávacích nástrojů, které díky nim vznikají a jsou zdarma k dispozici pro širokou veřejnost.