Games 4 Tolerance (T-Games)

Games 4 Tolerance (zkráceně T-Games) je projekt financovaný z programu Erasmus+.Tento projekt vzniká ve spolupráci partnerských organizací z Bulharska, České Republiky, Řecka, Polska a Rumunska. Cílem projektu T-Games je přispět v oblasti snížení míry šikany a v oblasti její prevence. Společně vytvoříme jednoduše aplikovatelné a uživatelsky nenáročné nástroje a hry pro vzdělávací instituce, učitele a vychovatele pracující s dětmi. Náš záměr je bojovat proti rostoucí míře šikany také tím, že vybavíme zájemce potřebnými znalostmi a dovednostmi v oblasti využití herní metodologie. Projekt cílí na věkovou skupinu 4-10 let.

Termín realizace projektu

1.11.2020 – 30.6.2022

Záměr projektu

Šikana je slovo, které znepokojuje děti, rodiče, učitele i vedení škol. Záměrem našeho projektu je, skrze prevenci už od nízkého věku dětí, přispět ke snížení počtu případů šikany. Náš mezinárodní tým odborníků vytvoří databázi nových vzdělávacích her a příručku o šikaně a herní metodologii, které budou sloužit k prevenci i řešení šikany, a to pro kolektivy ve třech věkových skupinách (4-5, 6-7, 8-10 let). Záměrem je vybavit učitele a učitelky mateřských a prvního stupně základních škol znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro uplatnění herních metod.

 

Cíle projektu

Záměr projektu naplníme skrze následující cíle:

 • Lépe vytrénovaní učitelé, vychovatelé a podpůrné profese tak, aby byli schopni čelit šikaně ve všech jejích podobách. Lépe informované děti, rodiče i komunity.
 • Větší sebevědomí ohledně využívání her, při výuce i mimo ni, ve školkách a na prvních stupních základních škol, pro vytvoření bezpečného prostředí k diskusi o šikaně a dalších závažných tématech.
 • Vylepšení obsahu programů pro prevenci šikany ve školkách a na prvním stupni základních škol skrze využití herních principů a metodik.
 • Snížení rozdílů ve znalostech, dovednostech a porozumění šikaně a jejím dopadům mezi partnerskými zeměmi.

Cílová skupina

Přímá cílová skupina: Učitelé a učitelky ve školkách a na prvních stupních základních škol.

Nepřímá cílová skupina: Děti ve věku od 4 do 10 let, jejich rodiny a další členové komunity.

Výsledky projektu

Během projektu budou vyvinuty, otestovány a rozšířeny tyto 3 produkty:

 1. Metodika tvorby vzdělávacích her- Identifikace nástrojů a prostředků využitelných učiteli a učitelkami pro prevenci a řešení šikany.
 2. Průvodce a testovací scénáře herních metodik pro vzdělavatele- Příprava doplňkových zdrojů inovativních her, aby byly dětmi efektivně přijaty.
 3. Databáze her, aktivit a dalších nástrojů prevence a facilitace šikany- Sbírka osvědčené dobré praxe. Projekt sesbírá inovativní prostředky a nástroje, které byly vytvořeny a úspěšně využívány učiteli ve třídách v rámci prevence a při řešení šikany.

Ke stažení – Výstupy projektu

Metodika CZ

Methodology ENG

Průvodce herní metodiky CZ

Guide on game methodology ENG

Ke stažení – Novinky

Zpravodaj 1 v CZ

Zpravodaj 2 v CZ

Zpravodaj 3 v CZ

Zpravodaj 4 v CZ

Newsletter 1 v ENG

Newsletter 2 v ENG

Newsletter 3 v ENG

Newsletter 4 v ENG

Partneři v projektu

 • Detska gradina 75 Sarchitse – Bulharsko
 • Sdrudzenie Znam I Moga – Bulharsko
 • Mise HERo s.r.o. – Česká Republika
 • Základní škola Orangery. s.r.o. – Česká Republika
 • Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Western Macedonia – Řecko
 • Social action and innovation centre – Řecko
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI – Polsko
 • Zespół Szkół w Wyżnem – Polsko
 • CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE TIMISOARA ASOCIATIA – Rumunsko
 • INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ARGES – Rumunsko

Sledujte nás

Pro aktuální informace o tomto a dalších evropských projektech sledujte naši Facebookovou stránku.