V projektu SkillUp Game, který je podpořen z programu Erasmus+, rozvíjíme kompetenci „řešení problémů v prostředí využívajícím technologie“ skrze zapojení gamifikace ve vzdělávacích programech. Projekt je zaměřen na podporu lektorů, kteří pracují na svých kurzech s cílovou skupinou osob s nízkou kvalifikací.

Hlavním problémem v této oblasti je motivace účastníků kurzů. Na vzdělavatele, kteří jsou často původním zaměřením jiné profese než andragogické, jsou tak kladeny velké nároky v oblasti metodické práce se skupinou i s její motivací. Gamifikační design zde může být velmi cenným nástrojem a zároveň přispět k dalšímu profesnímu rozvoji lektorů.

Na závěr projektu pořádáme workshop, kde předvedeme gamifikovaný program, díky kterému si účastníci zažijí některé funkční principy a prvky z herního designu. Lektoři vás během 2 hodin provedou příběhovou linkou a vybranými workshopovými aktivitami v propojení na konkrétní rozvoj kompetencí.

Workshop slouží především k zviditelnění projektu, jeho výstupů a propojení se vzdělavateli z cílové skupiny, kterým jsou materiály určeny. Gamifikace a její aplikace ve vzdělávání je detailně popsána v metodice a MOOC, které jsou výstupy projektu a slouží další edukaci vzdělavatelů.

Ve vzdělávání a práci s týmy klademe důraz na dopad do praxe, který je možný jedině, když se nám povede zapojit účastníky a vtáhnout je do aktivní práce a sdílení. Tomu právě mimo jiné napomáhá gamifikační design, který je součástí naší metodiky. Smysl projektu SkillUp Game vidíme v tom, že i další lektoři ve specifických cílových skupinách mohou pomáhat klientům v efektivním rozvoji.

Pozvánka na workshop 22. 2. 2022: přejít na pozvánku

Kudy k MOOCu: https://skillup-game.eu/