V projektu SkillUp Game, který je podpořen z programu Erasmus+, rozvíjíme kompetenci „řešení problémů v prostředí využívajícím technologie“ skrze zapojení gamifikace ve vzdělávacích programech. Projekt je zaměřen na podporu lektorů, kteří pracují na svých kurzech s cílovou skupinou osob s nízkou kvalifikací. V rámci projektu vytváříme výstupy ve formě metodiky a MOOC, které budou k dispozici pro další edukaci lektorům a vzdělavatelům.

Co je MOOC a jak s ním pracovat

Massive open online course (český překlad „hromadný otevřený online kurz“) je označení vzdělávacích kurzů s neomezeným počtem účastníků, ke kterým se přistupuje pomocí webu. Zařadili bychom ho mezi distanční neformální vzdělávání. Jedná se o variantu e-learningu, která funguje samostatně a nepotřebuje komplementární prezenční kurz jako doplnění.

Pokud bychom pátrali po kořenech MOOCů, tak sahají do roku 2008 a jsou spojeny především s univerzitním prostředím. V našem projektovém partnerství jsme proto využili propojení s litevským BETI institutem, který má s touto platformou bohaté zkušenosti.

Původní záměr při zavádění MOOCů byl především decentralizovat výuku a propojit v učebním procesu studenty, kteří se budou učit jeden od druhého. Tato myšlenka však postupem času zapadla, a i náš MOOC je postaven na interakci student – výukový obsah, jako většina obdobných kurzů.

Kurzy mohou mít různou úroveň vstupních znalostí, což může být dáno např. cílovou skupinou jako v našem případě.

Pro účely projektu SkillUp Game jsme MOOC postavili na metodice, která v rámci projektu také vznikla. Samotný e-kurz je ovšem zaměřen především prakticky na pochopení, vyzkoušení a aplikování získaných znalostí. K tomu slouží doplňující zdroje (např. videa), nadstavbové úkoly, otázky k zamyšlení nebo kvízy. Problematika je rozdělena do sousledných kapitol, které jsou vzájemně provázány.

Přínos a využití SkillUp Game MOOCu

Cílovou skupinou projektu jsou lektoři, jejichž práci chceme skrze výstupy projektu podpořit, rozvinout jejich lektorské dovednosti a rozšířit obzory především v oblasti motivace a zaujetí účastníků kurzů, k čemuž je gamifikace vhodným nástrojem.

Témata, která SkillUp Game MOOC přináší a rozvíjí, jsou především Herní metody ve vzdělávání, Role lektora, Od gamifikace k praktickým přínosům – práce s reflexí ve vzdělávání, Definice klíčových kompetencí – gramotnost, matematická gramotnost a digitální dovednosti a nakonec Rozvoj klíčových kompetencí projektu s využitím gamifikace, serious games a LARPů v kurzech pro osoby s nízkou kvalifikací.

Jak vypadá samotné „studium“? Podmínkou je vytvoření uživatelského profilu, který umožní přístup ke všem materiálům a kapitolám kurzu. Otevření kapitoly zde není podmíněné absolvováním předcházejících témat, proto můžete studovat kdy chcete a co vás právě zajímá. Svůj pokrok v kurzu může každý účastník vidět ve svém profilu, stejně jako splněné úkoly nebo zpětnou vazbu.

Vzdělávání je celoživotní výzva a dobrodružství. Pro takovou roli, jako je lektorování, je sledování trendů, inovací a rozšiřování vlastních znalostí a dovedností skoro nutností. Jsme rádi, že můžeme naší prací přispět k tomu, aby se vám ta vaše dařila třeba zase o kus lépe.

Kudy k MOOCu: https://skillup-game.eu/

Zdroje:
BRDIČKA, Bořivoj. Velký MOOC boom pokračuje. Metodický portál RVP. Dostupné online.
ROHLÍKOVÁ, Lucie. ROHLÍK, Ondřej. Masivní otevřené online kurzy z pohledu evropských institucí. AULA. 2016, č. 24, s. 57. Dostupné online.