Na novou sezónu jsme pro vás připravili společně s Janem Burešem v našem portfoliu sérii her, které přinášejí do tradičních workshopů ke komunikaci, obchodním dovednostem, strategickému plánování, ale i např. hlubokému zamyšlení s koučem nový rozměr.
 
Hra vás provází celým workshopem, je jeho strukturou, prostředím, návodem a zároveň pro vás má nachystaná překvapení, ale i obtížné otázky, které vás přivedou na konci k zajímavým výstupům pro vaši praxi.
Výhodou je online i offline verze a možnost uspořádání workshopu v angličtině. Samozřejmostí jsou jednoduchá pravidla. U verze naživo jsme ocenili velmi hezký design hry, prostě úplně láká k tomu, abyste se do ní zabrali a prozkoumali ji. smile

Desková hra NetWorker

je trenažér, nejpokročilejší rétorický nástroj, který vám umožní pracovat s komunikačními a sebeprezentačními dovednostmi. Díky tomu, že budete skvěle mluvit, rozšíříte a udržíte svůj okruh kontaktů.

Je užitečný pro každého, jehož aktivity jsou spojeny s nějakým druhem komunikace, osobní i obchodní. Šestnáct karetních balíčků umožňuje simulovat celou řadu situací – místo komunikace, hodnoty, koníčky, přesvědčení, metafory, sociální „role“ a další. Protože má různé formy provedení, hodí se hra pro trénink zaměstnanců v oblasti prodeje, reklamy a marketingu, HR a dalších pozic napříč firmou.
Druhy zadání:
 1. zlepšení sebeprezentačních dovedností
 2. vypracování odpovědí na námitky a trénink jejich zvládání
 3. zlepšení návyků verbální a neverbální komunikace
 4. rozvinutí otevřené komunikace v rámci pracovního kolektivu
 5. nábor zaměstnanců
 6. vývoj skriptů pro prodej produktů nebo služeb společnosti

Hra Matrix – řízený brainstorming ve formě deskové hry

Matrix lze využít k řešení mnoha zadání ve firmách: diskuzi o nových kreativních nápadech, výběru nové cílové skupiny, pořádání kreativních setkání, vytváření obchodních projektů, budování týmu, rozvíjení kreativního myšlení spolupracovníků společnosti, posouzení strategických plánů atd.

Hra může být rozdělena do 3 úrovní. Jejich výběr závisí na cílech podnikání a úrovni rozvoje společnosti:
1. Budování týmu
V rámci procesu budování týmu účastníci „hrají deskovou hru“. Cíl vytváření nových nápadů je sekundární. Hlavním cílem je zhodnotit role a aktivitu členů týmu, sjednotit hráče a pobavit se. Je velmi pravděpodobné, že s touto verzí hry dosáhnete kromě hlavního cíle dalšího efektu – přijdete na zajímavé nápady a myšlenky pro rozvoj podnikání.
2. Kreativní setkání
Vytváření nových nápadů pro podnikání. Povinné je zaznamenávání nápadů na flip-chartu nebo počítači, které má na starost předem určená osoba. Výsledkem hry je seznam nápadů pro další zpracování a implementaci.
3. Strategický brainstorming
Nejobtížnější a časově nejnáročnější verze hry. V ideální variantě vede tuto hru zkušený facilitátor společně se zapisovatelem, kteří usměrňují jednotlivé nápady ke konkrétním zadáním. Výsledkem je strategická vize rozvoje společnosti. V tomto případě odpovědná osoba (vedoucí/zapisovatel) připraví kompletní zprávu s popisem nápadů, které vznikly během hry. U všech je poznámka, kdo (oddělení či osoby) je za jejich realizaci v daném časovém harmonogramu zodpovědný.

 

Genesis a Genesis Life (koučinková verze hry Genesis, určená pro simultánní práci s rozšířeným počtem účastníků – až 8 osob)

Unikátní metoda dovolující prožít své přání. Ve hře jsou hráči konfrontováni s otázkami a situacemi, díky kterým nahlédnou na svá přání a plány překvapivými způsoby a z nových perspektiv. Účelem procesu je, aby si uvědomili, které části osobního projektu či vize jsou skutečně jejich a má tak smysl s nimi dále pracovat. Může se dokonce stát, že v průběhu hry výchozí přání změní nebo od něj zcela upustí.
 

Hru hrajeme, pokud chceme:

 • Zjistit, co z definovaného přání je „moje“, co jsou stereotypy spojené s „očekáváním společnosti“ a co jsou „rodičovská nařízení“ s kořeny ve výchově.
 • Uvědomit si, jaké skutečné přání se skrývá za tím, které jsme definovali.
 • Nahlédnout své způsoby jednání a reakcí na cestě za přáním (reakce na překážky, přijetí pomoci, povědomí o zdrojích a podpoře)
 • Dotknout se „bodu“ naplnění přání, který je okamžikem pochopení, že přání se splnilo.
 • Sjednotit firemní cíle s cíli jednotlivců (Genesis Life).