Pokud se zajímáte o oblast zážitkové pedagogiky a volného času, nemohli jste nenarazit na pojem flow. Často se nepřekládá a používá se jako tolik jiných slov ve své anglické podobě. Nejčastěji se překládá jako „plynutí“, ale to nám o jeho významu zase tolik neřekne. Jednoduše řečeno je to stav zaujetí, pohroužení do činnosti a totální unesení tím, co se děje kolem mě a se mnou. Nutno podotknout, že autor pojmu byl nadšený jachtař a v jachtingu se pojmem „flow“ označuje chvíle, kdy se loď zvedne z vody, tím se zvýší její rychlost a loď citlivě reaguje na řízení, stačí však malá chyba a loď se ponoří zpět do vody a okamžik souznění je pryč. Tak je to i s naším vžíváním se do aktivit ať už se jedná například o tanec, hru, intelektuální činnost a tento fenomén je zkoumán i ve finančním světě.

Koncept flow se začal propracovávat v 60. letech, kdy se jeho autor v disertační práci zabýval umělci a zjistil, že jsou schopni zaujatě pracovat bez ohledu na čas nebo vidinu zisku. Rozšířil výzkum i na další oblasti lidského zájmu a sledoval, jak lidé charakterizují činnost, u které se cítí „povzneseni“. Výsledky publikoval v knize Boredom and Anxiety (1975). Zajímavé je, že při takových činnostech si vyrábíme spoustu energie, kterou můžeme spotřebovat na činnost samotnou, nebo ji využít ještě nějak jinak pro další aktivity.

Pro fyziky mezi námi přikládám ještě definici prožitkové energie: Dimenze aktivity je v souladu s polaritou vzrušení-uklidnění a ukazuje na kinetickou energii obsaženou v prožitku, na dynamiku a proměnlivost v čase, která je nutná při interakci s objektem.