Jiří Martišek

Jiří Martišek

certifikovaný NLP trenér

Jirka Martišek vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK a Fakultu informatiky na VŠE. Už během studia začal podnikat. Vybudoval Doučka.cz, kde nakonec prodal svůj podíl. Poté založil a stále se svým týmem rozvíjí projekt Psaní Hravě. Absolvoval pokročilé výcviky NLP, učil se mimo jiné přímo od jeho spoluzakladatele Johna Grindera. NLP aplikuje denně na sobě, při vedení lidí i při koučinku. Jakožto certifikovaný trenér NLP vede kurzy, kde předává nabyté dovednosti dalším lidem. Jeho vizí je rozšířit NLP do povědomí veřejnosti, aby lidé měli praktické nástroje pro svou psychohygienu a efektivní komunikaci s druhými.

S Jirkou Martiškem se známe už delší dobu, spolupracujeme společně v rámci školení, kde je jeho tématem právě NLP. Jedná se o termín, který se ve vlnách ve vzdělávání průběžně objevuje, jedni ho mají za módu, jiní mu nerozumí, protože je to jen další zkratka. Proto jsme se rozhodli s Jirkou, že toto téma otevřeme, vysvětlíme a podíváme se na něj optikou toho, jak může být užitečné pro manažery a leadry, kteří pracují se svými týmy. Jak se ale ukázalo, užitečné to bude pro všechny, kdo se chtějí o NLP dozvědět něco víc.

Co je NLP?

Zjednodušeně řečeno, je to sada principů a postupů, které slouží k efektivnímu přeprogramování našeho myšlení a chování. Ta zkratka znamená neuro-lingvistické programování a odkazuje na to, že se pracuje s mozkem a jeho přizpůsobivostí neboli neuroplasticitou a že nemalou roli při tom hraje jazyk.
NLP vzniklo v 70. letech, kdy John Grinder a Richard Bandler napodobovali to, co dělali nejúspěšnější psychoterapeuti, a jakmile jim to začalo fungovat, osekali zbytečnou omáčku a až zůstalo nezbytné minimum, popsali to do přehledných principů a technik s jasně danou strukturou. Díky tomu se to dnes může naučit každý za zlomek času.

Měl bys konkrétní příklady?

Jeden z předpokladů v NLP je, že každý se v každém okamžiku chová nejlépe, jak umí, s ohledem na jeho aktuální rozpoložení, informace a dovednosti. Ostatně, proč by se někdo choval hůř, než by mohl? V životě se podle toho řídím, už mnohokrát mi to pomohlo někomu odpustit, včetně sebe. A při koučinku nebo vedení lidí je to zásadní předpoklad.
Jiným příkladem dobře popsaného principu v NLP je to, že když jsou dva lidé na jedné vlně, tak se zrcadlí. Všichni to děláme. Všimněte si třeba dvou kamarádek v kavárně, pravděpodobně budou sedět stejně, podobně rychle mluvit nebo používat stejná slova. To vše podvědomě. Není to nic nového, ale díky tomu, že to tvůrci NLP jasně popsali, můžeme to vědomě využívat a díky tomu se s lidmi mnohem snáze a rychleji dostat na jednu vlnu, když se pro to rozhodneme. To je mimochodem vhodné například k tomu, že v nás druzí mají větší důvěru, více nám naslouchají, snáze je můžeme o něčem přesvědčit, koučovat nebo je něco naučit.
Dalším příkladem je technika pro vytvoření kotvy – spouštěče pro libovolné emoce, které chceme cítit. Takovou kotvou může být například rázné gesto, které mi dodá pocit síly a rozhodnosti, což mi může pomoci se k něčemu odhodlat nebo někomu otevřeně něco říct. V lepších emocích nám to totiž lépe myslí, děláme lepší rozhodnutí a chováme se lépe.
Ve vašem podcastu Vím jak jsem zase Jirku Brédu a posluchače nechat vytvořit si kotvu pro pocit vděčnosti, kterou mohou využívat každé ráno pro pozitivní naladění se na nadcházející den.
A přidám ještě poslední příklad. V NLP existuje technika pro rychlé odstranění fóbie. Typicky to trvá 10-30 minut. I když to vypadá neuvěřitelně, je to zase výsledkem pozorování toho, co dělali úspěšní terapeuti a vypuštění všeho, co nebylo pro funkčnost nezbytně nutné.

Jak se dají principy a techniky z NLP využít při vedení lidí?

Nejprve bych doporučil začít využívat NLP na sobě a pro sebe. Jak už jsem říkal, naše emoce ovlivňují naše rozhodnutí a chování, takže je zásadní s nimi umět pracovat. Pokud nezvládám vést sebe, a to za všech okolností, pak nemůžu dobře vést ostatní. Kromě zvládání emocí člověku NLP přinese také lepší porozumění potřebám a chování druhých, v tomto smyslu je to taková praktická psychologie.

Takže NLP je určeno především pro rozvoj sama sebe?

Ne, NLP můžeme využívat i na druhých, lépe řečeno pro druhé. Typickou aplikací NLP je koučink, kde můžu využívat postupy a techniky tak, abych druhému pomohl. Zrovna nedávno jsem takto pomohl kolegovi v týmu našeho Psaní Hravě zbavit se přehnaného workoholismu a naučit se odpočívat. Je to příklad toho, jak může manažer díky NLP zvýšit výkon jednotlivců nebo i celého týmu.
Není to ale jen o koučinku. Principy z NLP můžu využívat i v běžné komunikaci. Například když budu dobře pozorovat řeč těla kolegů, budu mít k dispozici daleko více informací, než když budu jen poslouchat jejich slova. Neverbální komunikace totiž tvoří drtivou většinu významu celého sdělení. A znovu zmíním rapport – schopnost dostat se s druhým na jednu vlnu ovlivní, jak dopadne schůzka nebo interakce s lidmi v týmu.

Není NLP manipulativní?

To je častá obava. NLP samo o sobě manipulativní není, je to nástroj. A je to velmi účinný nástroj, takže jde o to, jak ho používám. Jde o můj záměr. Přirovnávám to k ostrému noži – můžu jím nakrájet zeleninu nebo můžu někoho pobodat. Ten nůž je ale jen nástroj a nebylo by dobré přestat používat nože jen proto, že občas ho někdo zneužije k nekalým účelům. Všichni už teď ovlivňujeme druhé i sebe, tak je podle mě moudré se v tom vzdělávat a zlepšovat – zvlášť pokud jsem v roli leadera. Už jen to, že dokážu druhému předat myšlenku nebo zvládnout své emoce ve vypjaté situaci má velký přínos. A to je jen špička pomyslného NLP ledovce.

V jakých situacích to manažerovi nejvíce pomůže?

Principy z NLP jdou využívat kdykoliv a kdekoliv. Já tím žiju, NLP mi změnilo pohled na svět – dívám se na své myšlení i druhé lidi mnohem užitečněji. Pár příkladů už jsem zmínil.
Pokud má můj kolega nebo podřízený nějaký problém nebo dělá něco jinak, než potřebuju, můžu díky dovednostem z NLP a koučinku zjistit, co je za tím, co potřebuje, z čeho má případně strach, a pomoci mu odstranit příčinu toho, co ho brzdí. To je dlouhodobě mnohem účinnější přístup, než ho k něčemu direktivně nutit.

Co je z tvého pohledu nejdůležitější pro leadera, který vede další lidi?

Kdybych měl vypíchnout jednu věc, tak to je začít u sebe – hledat příležitosti se zlepšovat, umět změnit, co mi nevyhovuje, cítit se dobře a ovlivňovat tak atmosféru ve svém týmu. Využívat NLP primárně na sobě, teprve druhotně pro druhé. To druhé ostatně vyžaduje i víc tréninku.

Zmiňovals NLP koučink. O čem to je?

Mojí prací je vytáhnout z člověka to nejlepší, ne mu radit. Pracuje se i s emocemi a podvědomím – nejsme jen v hlavě jako u typického koučinku. Z mojí zkušenosti bývá ten koučink zaměřený o něco více do terapie a řešení problémů než standardní firemní výkonnostní koučink. A je to velice funkční, protože nám skoro vždy brání jen naše hlava. I proto je jedno z mých dvou hlavních témat při koučinku rozvoj menšího podnikání, protože firmu zpravidla nejvíc brzdí strachy nebo obecně způsob myšlení jejího leadera nebo leaderů jednotlivých částí firmy. Tím druhým tématem je sebevědomí, které se objevuje hodně často, většinou skrytě za dalšími tématy.

Jak se dá NLP naučit? Doporučil bys třeba nějakou knížku?

Doporučil bych spíš kvalitní živý kurz, důležitý je totiž prožitek a zpětná vazba od lektora. Hodně lidí se chce učit z knížky, protože je to zdánlivě nejjednodušší a nejlevnější, ale není to nejlépe investovaný čas. Z knížky můžete získat inspiraci, ale nenaučíte se NLP tak, abyste ho zvládli využívat v praxi.
Můžete si také najít NLP kouče, čímž se dostanete s NLP do kontaktu a leccos do sebe nasajete tím, že si technikami projdete a budete využívat NLP principy. U lidí, které koučuji dlouhodobě, pozoruju, jak se jim v lecčem změnil způsob myšlení a je pro ně snazší své problémy řešit, ať už sami, nebo při koučinku.
Asi nejjednodušší způsob, jak se teď dozvědět víc, je odebírat NLP tipy, které posílám e-mailem – přihlásit se dá na adrese NLPtipy.cz. Díky tomu získáte lepší obrázek o NLP a praktické tipy, které můžete rovnou aplikovat v životě a vidět první výsledky.

Více na www.jirkamartisek.cz