Ráda bych se s vámi podělila o zážitek z konference Jak získat opravdu dobré zaměstnance. Jedním z příspěvků byla úvaha (jinak se to nazvat nedá) Jiřího Rozvařila na téma motivace zaměstnanců. Dovolte malou parafrázi úvodní myšlenky:

„Nemusíte lidi motivovat, stačí je nesrat…“

Doufám, že se spolu se mnou usmíváte, a že vám to rezonuje nejen jako vtipná glosa, ale i jako neodvratitelný fakt. Vybrala jsem ještě několik zajímavých myšlenek, které vás třeba inspirují:

Máme špatnou firemní kulturu – jestliže je to tématem šeptandy v kuchyňkách, místo aby to zaznělo na poradě, tak je to naše chyba. Způsobujeme tím, že manažer je slepý, o problému neví, a nic se tedy nezmění.

Co potřebuje fungující firma – informace a podporu, ne instrukce a kontrolu.

Leadership je služba. Po současných leadrech chceme v podstatě něco podobného, co se skrývá v učení samurajských mistrů, problém je v tom, že oni se to učili 30 let a my bychom rádi, aby se to zvládlo za jednodenní školení.

V HERu řeší principy fungování svobody ve firmách, leadership v kombinaci s brain koučingem Jirka Bréda. Pokud chcete změny u vás řešit, tak Jirka je ten, kdo umí dát věci do pohybu a provést vás k cíli.