Ne, to není začátek vtipu, přesto vás třeba příměr pobaví nebo ještě lépe zaujme.

Bankovky mají stejně dlouhou historii jako jejich padělání. Vyloženě záplava padělků se objevila na trhu za druhé světové války, kdy se tímto Němci pokusili destabilizovat měny svých nepřátel. Jako reakce na to byl vyvinut speciální ochranný prvek – metalický proužek zapuštěný do papíru tak, aby nešel oddělit. Navíc byl navržen tak, aby jeho napodobení bylo velmi obtížné.

A teď, kde je ten příměr právě vaší firmy a bankovky? Každá organizace by měla po takovém vlastním metalickém proužku toužit, mít ho a vědět o něm.

Jsou to skutečnosti, které patří k vaší kultuře a hodnotám, jsou zapuštěny do základů organizace vaší struktury. Chrání vás a dělají silnější.

Co k nim patří?
• Integrita
• Pozitivní postoj každého zaměstnance ke kvalitě a bezpečnosti výrobků nebo služeb
• Osobní odpovědnost za kvalitu práce
• Kreativita

Možná právě tato hesla obsahuje definice vašich firemních hodnot, možná, že v ní nejsou zachycena, ale pokud jsou součástí vašeho vzájemného fungování a chování uvnitř firmy i navenek vůči zákazníkům, můžete si gratulovat.

(Inspirováno podle Petra Škrly, 2011)