Mezi hlavní reálné výstupy knihy patří i Program deseti kroků, jak odolat nežádoucím vlivům. Jedná se o 10 bodů, které by měly vést ke zdůraznění pozitivních a k eliminaci negativních stránek našeho života. Desatero by se dalo velmi stručně předat, ale ještě lepší bude, když si z něj něco sami na sobě vyzkoušíte. wink

1. „Udělal/a jsem chybu.“
Přijměme vlastní chyby i chyby ostatních, přijměme, že chybovat je lidské. Omluvme se a poučme se z našich chyb.

2. „Jsem všímavý.“
Často proletíme dnem na autopilota, používáme otřepané scénáře. Zkusme transformovat náš stav bezduché přítomnosti do „všímavosti“. Zejména tak čiňme v nových situacích. Neaplikujme zážitky z minulosti na přítomnost bez kritického myšlení. Upozorňujme na neobjektivitu a zkreslenost.

3. „Jsem zodpovědný.“
Nebuďme spolujezdci v autě našeho života bez možnosti ovlivnit situaci. Když převezmeme zodpovědnost, staneme se řidičem. Ochotou nést zodpovědnost jsme odolnější vůči nežádoucím sociálním vlivům. I poslušnost autoritě je v důsledku našeho uvědomění méně slepá. Mimo jiné v případech, kdy rozptýlení odpovědnosti maskuje naši účast na pochybných akcích. Pokud podlehneme, budeme souzeni stejně jako autorita.

Cvičení

Vyberte si téma, které je vám blízké, a vyzkoušejte sami sebe v interakci s jinými lidmi. Sdílení dělá z osobních zážitků příběh.

1.) Cítíte, že jste někdy udělali chybu, ale neuznali jste ji? Možná je na čase vyzkoušet, co to udělá, když toho člověka oslovíte a upřímně se mu omluvíte. Sledujte, jaká bude jeho reakce a co to udělá s vámi.

2.) Zkuste vychytat chvíli, kdy jste mimo, ať už kvůli únavě, stereotypu atp. a začněte vnímat věci kolem, co se děje ve vás, jak to působí na ostatní. Změňte pravidelnou trasu na autobus, posnídejte na příjemném netradičním místě, přejte pěkné ráno každému, koho cestou do práce potkáte… udělejte si radost.

3.) Pro třetí téma budete muset možná chvíli čekat na vhodnou situaci, ale už teď můžete začít s tím, že si uvědomíte, za co všechno skutečně nesete odpovědnost a kde se jí vědomě zbavujete. Kolikrát jste si dnes řekli „To nejde“? Vyměňte tuhle frázi za „Přijdu na to“ a začněte jednat.

Jistě znáte amerického psychologa Philipa Zimbarda. Proslul především svým vězeňským experimentem na Stanfordově univerzitě. Dlouhodobě se také věnuje tématu hrdinství a inspiroval k němu nás v Misi HERo. V knize Luciferův efekt se Zimbardo zabývá tím, jak se z lidí stávají padouši nebo naopak hrdinové. Tato kniha vás neopustí. Přivede vás k přemýšlení mnohokrát po přečtení. Mimo jiné díky ní jsem opustila teoretickou rovinu tématu a začala myšlenky aplikovat.