Jak jsou spolu provázány úspěch a svědomí? Jsem pozorovatelem lidí a mezilidských interakcí. Je to můj celoživotní koníček. Při koučování i na školeních jsem se již setkal s pěknou řádkou úspěšných, schopných, cílevědomých a sebevědomých osobností. A chci se teď s Vámi podělit o jedno velmi zajímavé zjištění.

Ti dlouhodobě úspěšní, ale hlavně svým okolím obdivovaní lídři, mají jednu podivuhodnou vlastnost. Již v mladším věku se sami nad sebou několikrát pozvraceli a zjistili, že zaprodat se, to není pro ně. Nemají na to, aby překonali nebo podkopali své nejniternější lidství, tedy svoje Svědomí. Tito lidé nemají potřebu někoho vědomě podvést, poškodit. Prostě jim to za to nestojí.

Často hledáme lídra v sobě a chceme dokonalost. Jenže ta existuje pouze ve zkušenosti a v prožitku. I Lídr si musel kdysi vyzkoušet, jaké to je, zachovat se nefér. A na konci této zkušenosti si prožil vnitřní stav, který mu naznačil, jestli má v této činnosti pokračovat, či nikoliv.

Jak jsi na tom Ty, lídře? Hraješ fér? Je Tvůj cíl v souladu s Tvojí cestou? Lidé moc dobře poznají, za kým dlouhodobě půjdou.

Držím Ti palce!