Tento příspěvek jsem nalezl v HR Kavárně a je od Radima Koštiala. Připadá mi opravdu velmi výstižný a prakticky použitelný ve Tvé praxi. Vybral jsem jen tu nejzásadnější část, kterou je možné okamžitě aplikovat. Tak si tedy pochutnejte:

Víte, proč tolik lidí tak baví TED talky? Protože na konferencích TED se primárně hovoří o změně a o tématech, o kterých lidé chtějí přirozeně slyšet. A to o, čem my lidé chceme slyšet, se nemění už od antiky: sedm z deseti nejpopulárnějších TED talků hovoří o pozitivní osobní změně, ty zbývající tři o změně mezilidské a sociální.

Jak uvádí Jeremey Donovan ve svém knize „How to deliver a TED talk,” na své posluchače se – pokud ovšem máte ten luxus volby – naladíte, mluvíte-li o čtyřech hluboce zakořeněných lidských potřebách:

  • potřebě lásky a potřebě někam patřit (sociální kontakt, komunita)
  • touze a vlastním zájmu (vášeň, touha, ego)
  • potřebě osobního rozvoje
  • potřebě změny a naděje (status quo je nepřítel)

Přestože to zní moc hezky a na první pohled úplně odtaženě od reality firemních prezentací, kde jde zpravidla o něco jiného, jsem přesvědčený, že minimálně jednu potřebu dokážete zdůraznit a svoji řeč jí podřídit, ať už budete mluvit o čemkoliv a třeba i na to sebenudnější téma.

Téma prezentace, její struktura a slovník by měly být orientovány na změnu, měly by inspirovat a vzbudit chuť ke změně. Tím, že se napojíte na jednu nebo více uvedených základních lidských potřeb, napojíte se i na podvědomí svých posluchačů a získáte jejich pozornost. A o to přece jde, ne?