Tento týden i já přináším pár myšlenek ze zajímavé knihy – tentokráte jde o knihu od Garyho Hamela, která se snaží rozkrýt tajemství pilířů, na kterých stojí otázka úspěchu či neúspěchu každé organizace. Gary Hamel je dle Wall Street Journal považován za nejvlivnějšího myslitele v oblasti byznysu dneška. Dle knihy nejvíce záleží na následujících pěti oblastech:

1.) Hodnoty

V dnešní době je potřeba nestavět vše jen na starých hodnotách kapitalismu. Na motivech jako je zisk, výhody nebo efektivita není nic špatného, ale postrádají vznešenost. Oproti tomu povznášející cíle jsou více než impulsem k osobním výkonům jednotlivce. Gary poukazuje na to, že ideály, které inspirovaly lidi, jako je Michelangelo, Galileo, Gándhí nebo třeba Matka Tereza k velkým činům, nemají příliš společného s klasickými obchodními hodnotami. Vznešené cíle inspirují k obětavosti, stimulují inovaci a podporují vytrvalost.

2.) Inovace

Důležité je nebrat inovaci jen jako marketingové heslo, ale zařadit ji do všech svých pracovních procesů a aktivně s ní ve firmě pracovat. Inovaci vděčíme za naši existenci. Jako jeden z velmi dobrých inovátorů je zde uváděna firma Apple, jejíž inovátorské postupy jsou poměrně detailně rozebrány na deseti stránkách textu.

3.) Adaptabilita

Rychlost inovace věcí okolo nás se stále zrychluje a neplatí to jen o technice. Každá změna přináší zároveň naději i nebezpečí. Jednotlivé organizace se ale liší v tom, jaký je poměr mezi těmito dvěma ukazateli – na schopnosti jejich adaptace. Jenže firmy obvykle nebývají vytvářeny tak, aby byly adaptabilní. Adaptabilita vyžaduje ochotu občas se vymanit z rutiny. Pokud adaptabilita chybí, bývají všechny změny vždy buď jen triviální, nebo traumatické.

4.) Zápal

Je důležité nepostavit lidi ve firmě na nejposlednější příčky žebříčku hodnot, dát jim prostor v oblasti rozhodování a příliš je nesvazovat svěracími kazajkami všemožných nařízení a postupů. Má-li vzniknout organizace, která bude adaptabilní a inovativní, potřebují lidé svobodu pro to, aby se mohli postavit precedentům “plýtvat” časem, pustit se mimo prošlapané cesty, experimentovat, riskovat a pouštět se do toho, co je opravdu zajímá.

5.) Ideologie

Současná manažerská dogmata brání institucím být více adaptabilní, inovativní a inspirativní. Dějiny lidstva jsou kronikou konfliktu mezi ideologiemi. Čas od času některá ideologie zvítězí nad jinou, v jiných oblastech stojí ideologie vedle sebe, aniž by si výrazně odporovaly, spíše se doplňují. Dle Garyho Hamela žádný ideologický pól nemůže fungovat bez toho druhého, a proto není dobré slepě důvěřovat jen zažitým vzorcům a poučkám. Úspěšné organizaci nestačí jen lepší pracovní postupy; potřebuje si vytvořit novou ideologii založenou na svobodě a sebeurčení.

Pokud vás předchozí řádky zaujaly, doporučuji přečtení celé knihy.