Kniha Co je nového v managementu od Stanislava Háši je skvělou predikcí budoucnosti v oblasti vedení organizací. Nestaví na planých ideálech, naopak. Z vysvětlení historického kontextu a akcentace hodnot v dobách minulých plynule komentuje současnost a vyvíjí konzistentní předpověď do příštích let.

Podle autora nyní stojíme na prahu změny. Nejde o okamžik, ale plynulý a přirozený proces přeměny hodnot. Od akcentace zisku se přesuneme k lidskému potenciálu a benefit se dostaví sám. Tendence ve 21. století míří za potřebami zaměstnanců, za snahou plně podporovat variabilitu, potenciál a loajalitu všech složek organizace.

Je třeba umět odhadnout zlom a stále rychleji reagovat na změny. Hlavním zaklínadlem už nejsou zdroje, ale znalosti. Čeká nás éra stále větší intelektualizace práce.„Zaměstnatelnost“ už nestojí na osvojení si kvanta informací o světě, ale na schopnosti ze záplavy informací vybrat ty relevantní. V neposlední řade udržitelnost našeho jednání a zodpovědnost za něj se stává součástí firemní kultury.

Od škatulkování na elity a „ty ostatní“ se bude management měnit směrem k víře v zaměstnance. Inovace se stanou každodenní záležitostí firmy a budou vycházet zdola. Platí totiž, že téměř každý zaměstnanec má nápady, jak firmu posunout dál. A úkolem moderního managementu je jeho nápady podněcovat, nikoli umlčet.

Vývoj vede od jednotlivce ke skupině. Komunita umožňuje dokázat, co na individuální rovině není možné, umožňuje zažívat širší vědomí účelu. To není ani vize, ani poslání. Je to ještě něco, co předchází a musí to vyrůst ze zúčastněných lidí – odpověď na otázku, proč to dělám.