Foster the Digital Transition in VET Schools
(D-VET)

Podpora přechodu na digitální technologie ve školách odborného vzdělávání a přípravy

Termín realizace projektu

Listopad 2021 – říjen 2023

Hlavní cíl projektu

Digitalizace přináší mnoho nových příležitostí, ale zároveň představuje značnou výzvu pro pedagogy, zejména pro ty, kteří pracují v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. A to kvůli specifikům vyučovaných předmětů a také kvůli převážně praktickému přístupu k odborným předmětům.

Hlavním cílem projektu D-VET je mobilizovat, motivovat a podpořit pedagogy odborného vzdělávání při přechodu z papírového na digitální vzdělávání a výuku.Specifickými cíli jsou:

 • Zvýšit atraktivitu výuky a učení odborných předmětů.
 • Zvýšit motivaci žáků ke studiu odborného vzdělávání.
 • Nadnárodní sdílení postupů a nápadů v oblasti odborného vzdělávání.

Hlavní výstupy projektu

Během projektu budou vytvořeny tyto tři hlavní výstupy:

 • Metodika na tvorbu online lekcí
 • Soubor samotných online (video) lekcí
 • Online platforma pro sdílení lekcí a zkušeností

Partneři v projektu

 • Mise HERo (ČR),
 • Know&Can (Bulharsko)
 • Semente Associação de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável (Portugalsko) 
 • Profesionalna Gimnazia po Dizain „Elisaveta Vazova” (Bulharsko),
 • Izzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turecko),
 • C.CH.Educational Holdings Ltd (Kypr)

Projektové neslettery

Co se v projektu D-VET děje nového v kostce.

Newsletter č.1

Newsletter č.2

Newsletter č.3

Newsletter č.4

Newsletter č. 5

Sledujte nás

Pro aktuální informace o tomto a dalších evropských projektech sledujte naši Facebookovou stránku