Razors and Dragons

Termín realizace projektu

Květen 2023 – Duben 2024

 

Hlavní cíle projektu

 

Cílem je rozvíjet kritické myšlení a mediální a inf. gramotnost mládeže.

Staňte se detektivem – pokládejte správné otázky – IMERZNÍ HRA „RAZORS @ DRAGONS“

V kontextu kritického mediálního konzumenta by se kritické otázky s největší pravděpodobností týkaly motivů autora. Jak byly informace ověřeny? Kdo by mohl mít prospěch z šíření takových informací? Abyste porozuměli průsečíku kritického myšlení a MIL, zkuste o sobě přemýšlet jako o detektivovi i v těch nejvšednějších každodenních situacích.

 

Hlavní výstupy projektu

  • Realizace webového portálu, který bude dostupný široké veřejnosti jak České republice na Slovensku a v EU.
  • Poskytnutí interaktivních a srozumitelných metodik pro neformální výuku MIL a kritického myšlení formou hry. Cílem je – podpora vzdělávání žáků a studentů, zlepšování úrovně MIL odborné i laické veřejnosti, podpora rozvíjení kritického myšlení, atp.
  • Databáze her a aktivit na podporu krit. myšlení a MIL včetně nově vytvořených her a aktivit na toto téma.
  • Natočený film a popsaný příběh. 

 

Partneři projektu

Mise HERo (Česká republika)

Slabiky.cz z.s. (Česká republika)

EVO RA (Slovenská republika)