Games for Participatory Tourism (GAP)

Hry pro podporu participativního cestovního ruchu

Termín realizace projektu

Únor 2022 – leden 2025

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení udržitelnosti cestovního ruchu skrze větší zapojení obyvatel dané lokality do jeho plánování. Chceme zvýšit povědomí profesionálů i obyvatel o konceptu udržitelnosti a o významu participativního plánování cestovního ruchu. Dále chceme skrze rozvoj kompetencí obou zúčastněných stran pomoci rozšíření participativních přístupů při tvorbě produktů cestovního ruchu, aby vznikaly takové produkty, které uspokojí potřeby profesionálů pracujících v oblasti turistického ruchu, občanů i turistů.

Hlavní výstupy projektu

V rámci projektu vzniknou tyto tři hlavní výstupy:

Partneři v projektu

  • Mise HERo (ČR),
  • E.A.C.E. – European Academy of Certified Education (Německo)
  • Accademia IRSEI – Istituto di Ricerca per lo Sviluppo, Economia e Innovazione (Itálie)
  • Ergasia Ekpaideftiki Anonymi Etairia (Řecko)
  • Skills Divers (Španělsko)

Sledujte nás

Pro aktuální informace o tomto a dalších evropských projektech sledujte naši Facebookovou stránku.