Creating Safe Environments for Children in need of Foster (Creating Care)

Vytváření bezpečného prostředí pro děti v pěstounské péči

Termín realizace projektu

Listopad 2021 – říjen 2024

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je investovat do odborné přípravy a podpory odborníků a pěstounských rodin a také řešit nedostatky v oblasti podpory poskytované pěstounským rodinám po ukončení pěstounské péče a následně přispět k procesu deinstitucionalizace.

Za tímto účelem se projekt zaměřuje na zmapování situace odborníků v oblasti péče o děti a situace pěstounských rodin s cílem vytvořit na míru šité školení pro odborníky a přispět tak ke zlepšení klíčových dovedností pro nábor pěstounských rodin. Současně chceme přispět ke zvýšení povědomí o nutnosti pěstounské péče o děti a vyplnění mezery v oblasti podpory rodin po ukončení procesu pěstounské péče vytvořením speciální aplikace.

Hlavní výstupy projektu

V rámci projektu vznikne těchto pět hlavních výstupů:

 • Nástroj pro pochopení vnímání a zkušeností profesionálů s náborem a komunikací s pěstounskými rodinami
 • Nástroj pro pochopení potřeb, vnímání a zkušeností pěstounských rodinNástroj pro zapojení rodin
 • Školení o komunikačních dovednostech a strategiích v procesu náboru pěstounských rodin
 • Aplikace pro pěstounské rodiny

Partneři v projektu

 • Mise HERo (ČR),
 • Universität Innsbruck (Rakousko),
 • Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou (Řecko),
 • Asociatia European European Association For Social Innovation (Portugalsko)
 • Amadora Inovation Em Unipessoal LDA (Portugalsko)
 • Aproximar-Cooperativa de Solidariedade Social,
 • San Giuseppe Onlus (Italie),
 • Afeji Hauts-de-France (Francie)
 • Compass -Beratung, Begleitung und Training Gemeinnützige GmbH (Rakousko)

Sledujte nás

Pro aktuální informace o tomto a dalších evropských projektech sledujte naši Facebookovou stránku