Rozhovory s odborníky

Vzdělávání zaměřené na ženy (rozhovor s Klárou Bartoníčkovou)

S paní Klárou Bartoníčkovou jsme si povídali o vzdělávání zaměřeném na ženy, specifikách skupiny maminek na mateřské nebo po mateřské dovolené, radostech, překvapeních a dalších plánek, které se svým projektem má do dalších let.


 

Klára Bartoníčková


Většinu svého profesního života se věnuji vzdělávání a rozvoji lidí, zejména dospělých. Nejprve jsem vedla kurzy anglického jazyka ve firmách a víkendové kurzy, poté jsem strávila několik let v zahraničí, a to v Austrálii, Anglii a Irsku a po návratu jsem působila jako lektorka v ČSOB pojišťovně. Jsem spoluzakladatelkou již 8 let fungujícího Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek Oblastní charity Pardubice.

Mým mottem je citát Henryho Forda: „Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.“

Ráda se sama vzdělávám, a pak dovednosti, které načerpám, využívám pro rozvoj a podporu ostatních lidí. Ať se jedná o lektorské, koučovací dovednosti, techniky NLP, tanec, měření stylů myšlení, metody kariérního poradenství nebo třeba tvořivé aktivity.

S manželem máme dvě děti ve věku 9 a 11 let a tento školní rok také hostíme studentku z Japonska, vychováváme psí puberťačku, na dálku jsme adoptovali dívku z Ugandy. Ve volném čase ráda tančím, tvořím, cestuji, čtu, trávím čas v přírodě.
Pro koho konkrétně je projekt ŽenyPRO zamýšlený a proč jste ho založili?
Projekt ŽenyPRO je stejně jako 2 předcházející projekty zejména pro ženy, které pečují o děti do 15 let. Nejvíce však cílí na ženy na a po rodičovské dovolené. To je totiž období, kdy žena ať už více či méně vědomě přehodnocuje své hodnoty, životní role, svůj život a další směřování. Mnoho žen s malými dětmi cítí potřebu něco změnit, lépe zvládnout svůj čas, osvojit si způsob respektující komunikace se svými dětmi, který funguje, nalézt zajímavou práci, která se dá skloubit s rodinným životem. A právě pro tyto ženy (avšak nejen pro ně) je projekt připraven. Kromě vzdělávacího přínosu je projekt Oblastní charity Pardubice ŽenyPRO také lékem na častý pocit izolace na rodičovské dovolené.


V čem má tato cílová skupina specifické požadavky? (než běžný trh)
Ženy v našich kurzech jsou ve zlomovém období svého života. Zažívají novou životní roli, často posun v životních hodnotách, nové výzvy a zároveň citlivé období. Někdy se stává, že si ženy na RD nevěří, protože se delší dobu pohybují pouze v rodinném prostředí a mají pocit, že „nic neumí”. To však není pravda, neboť ženy si s dětmi naopak rozvíjí spoustu schopností jako například plánování, vyjednávání, organizace času, zvládání stresu, flexibilita apod.
To znamená, že je na kurzech třeba nejen rozvíjet nové dovednosti, ale zároveň si uvědomit, co už máme, a začít to využívat. Specifické je také to, že až dvě třetiny žen se mohou účastnit našich kurzů jen díky tomu, že poskytujeme hlídání jejich malých dětí.
Fakt, že naše kurzy jsou financovány z Evropského sociálního fondu, umožňuje účast maminkám v různých životních situacích.


Co je Vaší hlavní pracovní náplní v projektu?
Vzdělávací projekty tvoříme týmově a využíváme při tvorbě silných stránek jednotlivých členů týmu. Mou rolí je vytvořit koncept vzdělávání, výběr vhodných témat, příprava obsahu a vedení kurzů. V rámci projektu také koučuji, vedu mastermindové skupiny a interpretuji pro naše účastnice styly myšlení (na základě měření Cognitio Scan).


V čem pomáháte a co si účastnice kurzů chválí? (případně jaké úspěchy máte za sebou v praxi)
Účastnice často oceňují citlivé vedení kurzů, empatii, prožitkové aktivity, vtažení do akce, hlídání dětí, prostor pro sdílení, jsou rády za široký záběr témat i škálu aktivit. V kurzech diskutujeme, hrajeme si, tvoříme, tančíme, meditujeme a učíme se navzájem (to doslova neboť součástí projektu ŽenyPRO je i princip peer to peer – ženy učí ženy).
Za úspěch považuji, když účastnice najde svou rovnováhu, další (nejen) pracovní směřování, váží si sebe nebo například změní komunikaci v rodině ke spokojenosti všech zúčastněných.
Z oficiálních cen si náš tým váží vítězství v celorepublikové soutěži Vzdělávací instituce roku 2017, předchozí projekt MATAPE získal Národní cenu kariérového poradenství 2014 a zaujal i zahraniční odborníky na mezinárodní konferenci v Seville. Těší nás též, že následný projekt z Erasmu+ byl oceněný Pečetí kvality.


Co Vás při práci na projektu překvapilo?
I po 7 letech vedení 12členných skupin žen, mě stále překvapuje a zároveň baví, jak je každá skupina jako celek odlišná.


Co Vás na tom projektu / práci baví nejvíc?
Baví mě vymýšlet program kurzů tak, aby ženy bavil a zároveň byl přínosný. Je příjemné vidět posun účastnic, a když s odstupem slyšíte, že někdo je spokojený v partnerství ačkoliv dříve uvažoval o rozchodu nebo že díky některému z našich projektů si účastnice našla práci, která ji baví a naplňuje, víte, že tato práce dává smysl.
V neposlední řadě jsem vděčná za naši týmovou spolupráci, kdy každá můžeme dělat to, co nás baví, umíme a zároveň se můžeme podpořit a doplnit.


Co plánujete do budoucna?
Tato práce mně i ostatním členům týmu dává smysl, proto průběžně vyhledáváme dotační příležitosti k tvorbě nových projektů se záměrem vzděláváním podporovat ženy.