Rozhovory s odborníky

Spolupráce a soutěživost mezi ženami (rozhovor s Dagmar Císařovskou)

S Dagmar jsme se seznámily spíše náhodou, ale velmi mě zaujala šíře jejího záběru, čemu všemu se věnuje, jak přemýšlí o světě a její otevřenost k lidem kolem ní. Požádala jsem ji proto, zda bychom spolu mohly udělat rozhovor na téma, které je jí nyní blízké. Vybíraly jsme asi ze tří možností a nebylo to snadné. Spolupráce a soutěživost mezi ženami jsme nakonec zvolily proto, že je to téma pro ženy aktuální a pro muže zase takové to pootevřené okénko do ženského světa. Pokud čekáte vyprávění o tom, jak spolu ženy bojují, budete nejspíš překvapeni…

 

Dagmar Císařovská

Jsem žena, matka, dcera a především člověk, který se snaží žít v pravdě, radosti a zodpovědnosti. V současné době vedu oddělení komunikace ve společnosti ExxonMobil. Za posledních 15 let jsem tu prošla oblastmi prevence zdraví zaměstnanců, CSR, firemních programů, vzdělávání a osobního rozvoje.

Věřím v sílu sdílení a spolupráce. I proto jsem před 4 lety založila pro spolek MINERVA 21 program Exchange4U, který se stal největší networkingovou platformou pro zaměstnance firem v Čechách. Mojí největší láskou je syn Matěj, a také jízda na koni.

Proč jste zvolila právě toto téma, čím je pro Vás aktuální?

Jsem členkou hnutí Minerva21, kde v rámci svého dobrovolnictví vedu mezifiremní networking Exchange4U. Původní myšlenka tohoto programu byla vytvořit prostředí, ve kterém mohou ženy sdílet, spolupracovat a inspirovat se. Po letech se program rozšířil i mezi muže (nutno říci, že na jejich žádost 🙂 ). Pozoruji, že v Čechách jsou nesmírně schopné, inteligentní a krásné ženy, ale mnoho z nich má bohužel nízké sebevědomí. Z toho pak vychází mimo jiné i nedůvěra, strach a soutěživost. Snažím se různými způsoby tento jev měnit. Propojovat ženy z různých odvětví, pomáhat jim, nastolovat bezpečné prostředí pro sdílení a spolupráci.

Vím, že když se podpoříme navzájem, tak společně dosáhneme mnohem většího vlivu ve společnosti, že můžeme měnit důležité sféry našich životů a společnosti, ať rodinné politiky, školství nebo zdravotnictví.

Máte osobní zkušenost s čistě ženským kolektivem? (Jakou?)

Shodou okolností vedu v současnosti čistě ženský tým, složený jen z Češek a Slovenek. Což je pro naši společnost ExxonMobil spíše výjimkou. Pracuje u nás 1200 zaměstnanců z 85 národností. Pamatuji si na doby, kdy jsem vedla tým 25 mužů – Italů. To mělo zase úplně jiné aspekty spolupráce. Každopádně můj přístup k leadershipu je stále stejný, ať je to muž či žena. Základem všeho je vztah, pevný vztah, založený na důvěře a společném cíli.

Vnímáte rozdíl mezi tím, když tým vede žena nebo muž? Dá se říct, co je lepší?

Myslím, že oboje je přínosem. Ať byla moje nadřízená žena nebo muž, vždycky jsem se něco nového naučila. Hlavní je pro mě v tomto ohledu spíše práce sama na sobě. Nesnažit se jen vyhovět nadřízenému v konceptu „hodné holky“, ale zůstat sama sebou. Uplatňovat v práci ženské principy a neměnit se dle potřeb ostatních.

Někdy jsou ženy označovány za manipulátorky, tvrdé bojovnice, které nic neodpouštějí – jaký je Váš pohled?

To neumím posoudit. Myslím, že muž i žena dokáží bojovat tvrdě či manipulovat. Mě v těchto situacích spíše zajímá to, jak se o sebe v takovém případě postarám, jak zareaguji já, jak si udržím zdravé hranice. Druhým aspektem, který mě nutí klást dotyčnému otázky je zvědavost, co ho/jí dovedlo k tomu, že tak jedná. Proč má potřebu bojovat? Čeho se obává? Jaké zkušenosti má za sebou? Myslím, že často stačí projevit laskavost a soucit než se pustit rovnou do boje.

Jak vést ženské týmy a budovat zdravé vztahy?

Už jsem několik věcí zmínila v předešlých odpovědích. Pro mě funguje následující: důvěra, otevřenost, upřímnost, respekt, laskavost a zdravé hranice.

V současné době stále vzniká více a více ženských klubů pro podporu podnikání. Jak vnímáte současný ženský networking, je to odtržení správný směr?

To je milá otázka pro někoho, kdo organizuje čtyři roky největší networkingový program v Čechách. Mám radost pokaždé, když se dozvím o další nové ženské iniciativě. I když je třeba kopií mého programu. To je přeci dobře, že se chtějí ženy propojovat a pomáhat si. Jediné, co je podle mého názoru nutné mít na paměti, je fakt, že absolutní součástí toho všeho jsou i muži. A s těmi potřebujeme spolupracovat a budovat vztahy úplně stejně jako s ženami.

Jak se vyvíjí pozice žen v businessu? Je to stabilizovaný stav nebo se stále dějí změny a kterým směrem?

Pracuji 15 let ve stejné společnosti. Před lety jsem byla ve vedení jedinou českou ženou. Dnes máme více než 50 % žen v top management a více než 60 % v manažerských pozicích. Takže v tomto ohledu já vidím obrovský posun.

Děkujeme za rozhovor, přejeme hodně úspěchů v současných aktivitách a držíme palce do nových výzev!