Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

Foster the Digital Transition in VET Schools (D-VET)

Podpora přechodu na digitální technologie ve školách odborného vzdělávání a přípravy
Partneři v projektu:

  • Mise HERo (ČR),
  • Know&Can (Bulharsko)
  • Semente Associação de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável (Portugalsko) 
  • Profesionalna Gimnazia po Dizain "Elisaveta Vazova” (Bulharsko),
  • Izzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turecko),
  • C.CH.Educational Holdings Ltd (Kypr)

Termín realizace projektu

Listopad 2021 – říjen 2023

Hlavní cíl projektu

Digitalizace přináší mnoho nových příležitostí, ale zároveň představuje značnou výzvu pro pedagogy, zejména pro ty, kteří pracují v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. A to kvůli specifikům vyučovaných předmětů a také kvůli převážně praktickému přístupu k odborným předmětům.


Hlavním cílem projektu D-VET je mobilizovat, motivovat a podpořit pedagogy odborného vzdělávání při přechodu z papírového na digitální vzdělávání a výuku.Specifickými cíli jsou:-


Zvýšit atraktivitu výuky a učení odborných předmětů.


– Zvýšit motivaci žáků ke studiu odborného vzdělávání.


– Nadnárodní sdílení postupů a nápadů v oblasti odborného vzdělávání.

Téma projektu

Během projektu budou vytvořeny tyto tři hlavní výstupy:  • Metodika na tvorbu online lekcí

  • Soubor samotných online (video) lekcí

  • Online platforma pro sdílení lekcí a zkušeností

Ke stažení

TBD výstupy projektu

Sledujte nás

Pro aktuální informace o tomto a dalších evropských projektech sledujte naši Facebookovou stránku