Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

Pavla Knotková, ACC (ICF)

Co mě baví

Baví mě feng shui, jezdit po horách na kole, plavat, navštěvovat akademické knihovny, setkávat se s lidmi…

Co dělám v HERu

Jedinečným způsobem propojuji své zkušenosti z dvacetileté manažerské praxe. Umím využít herní prvky k motivaci a rozvoji lidí. Nahlížím na skutečnost jako na celek s mnoha propojenými detaily, umím plánovat, vidím systémy, strukturu, vzorce, dokážu vytvářet různé scénáře. Hledám spojení mezi obory, které spolu zdánlivě nesouvisí, ale přesto tvoří synergii.Zajímám se o problematiku adaptačního procesu, fluktuace a zavedení pojmu vnímané štěstí při práci s lidmi. Koučuji a mentoruji.

Co mám za sebou

Díky dvacetileté manažerské praxi v korporátní společnosti mám zkušenosti s řízením a motivací lidí. Získala jsem ocenění Team Leader banky roku 2009. Týmovému koučování se věnuji od roku 2010. Metodou GROW jsem odkoučovala zhruba 300 hodin ročně až do roku 2015. Nyní se od roku 2016 věnuji results koučinku individuálně. Vzdělání kouče jsem získala u NeuoLeadership Group Central Europe. Jako manažerka jsem vedla specializované týmy, vytvářela portfoliové strategie, hodnotila a řídila pracovní výkon, organizovala nábor zaměstnanců a vytvářela vzdělávací programy. Čerpám ze vzdělání v oblasti řízení lidských zdrojů – v tomto oboru jsem získala titul Mgr. Dále si neustále rozšiřuji  vzdělání. Získala jsem certifikáty, absolvovala vzdělávací programy u společností mj. Motiv P, Krauthammer International, VIVIA,  Centrum dohody, Top Vision, Liška solutions, Human Garden. Všechny tyto aktivity jsou zaměřeny na rozvoj lidí, leadership, gamestorming, asertivitu, vyjednávání, rétoriku, manažerské dovednosti, profesionální image. Prošla jsem mentorským výcvikem. Vystupovala jsem na manažerské konferenci na Žofíně, přednášela jsem v Betlémské kapli. Vše má společný jmenovatel – a tím je každodenní práce s lidmi.

Čemu věřím

Každý člověk je jedinečný. Otevřená komunikace je cesta k člověku. Věřím, že díky pokoře, rodině, zájmům, přátelům, práci a umění se smát srdcem, tvoříme synergii. Máme spisovatele, kteří nás ovlivnili. U mě to byl Antoine de Saint-Exupéry s Citadelou. Věřím, že  akademik Carl Bard měl pravdu, když řekl: „Nikdo se nemůže vrátit zpátky a změnit začátek, ale každý může začít teď a změnit tak konec.“

  • Text Hover