Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

Ondřej Zdych


Co mě baví

Vždy přijít na to, jak a proč věci fungují. Věci, vztahy, lidé, souvislosti. Jak fungují počítače víme – (zatím) podle programů. Lidé jsou ale vždy jedinečný koktejl emocí, racionality a předešlých zážitků. Vítejte na poli, kde je stále co objevovat.

Co dělám v HERu

Předávám, co jsem zažil. Lektoruji, trénuji. Propojuji lidi, firmy a instituce. Zjišťuji, kde se dá pomoci, a když mi na to síly stačí, aktivně se zapojím. Hledám a podporuji vnitřní motivaci v sobě i v ostatních. Poznávám sebe a tím i druhé… a naopak.

Co mám za sebou

Dětství plné otázek “proč?”. Roky vedení IT kurzů pro předškolní, školní, juniory, dospělé i seniory. Teamleader na největších anglických hudebních festivalech. Učení angličtiny na Montessori základní škole.

Obchodní činnost v bankovnictví jsem vystřídal za dlouholetou činnost lektorskou, školící a trenérskou. Počet účastníků na mých přednáškách, workshopech či trénincích je v řádu tisíců.

Přes MatFyz a ČVUT jsem na psychologii (FF UP) svou diplomkou na téma “Zneužívání psychologie” píchnul do vosího hnízda. Aneb je testem charakteru jak se mocní chovají k těm, kteří takovou moc nemají. A v dnešní době může být psychologická převaha mocnější než ta fyzická.

Čemu věřím

Co si neuděláš, to nemáš. Není všechno zlato, co se třpytí. Do ostatních vidím tak hluboko, jak hluboko vidím sám do sebe.

A ship in harbor is safe – but that’s not what ships are built for.

History teaches nothing but only punishes for not learning its lessons.

  • Text Hover