Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

Milan Tomeš


Co mě baví

Vést diskuze o tom, zda je svět deterministický systém. (Zjednodušeně řečeno bychom také mohli říct komunikovat nebo povídat si :-). )

Příroda a outdoorové aktivity. Společnost a pouliční umění. Improvizační divadlo.

Dobrodružství, nadšení, zažívat tvůrčí potenciál, vyvolávání změn, zážitková pedagogika, Zimbardovské pojetí hrdinství, mindfulness a neuroscience.


Co dělám v HERu

Všechno to, co jsem napsal, že mě baví :-). Navíc se učím dělat věci smysluplně a zábavně.

Zejména však školím a vytvářím nové programy. Zaměřuji se hlavně na emoční inteligenci, zlepšování komunikace a spolupráce. Tedy témata jako vyjednávání, asertivita, management, leadership, projektové řízení, apod.

Jsem dobrodruh – tedy tvůj dobrý druh na cestě při procházení změnou:-)

Co mám za sebou

Po vysoké škole jsem pracoval jako konstruktér, vývojář, manažer a projekťák v různých odvětvích, mám tedy zkušenosti z různých oborů. Téměř 9 krásných let jsem působil ve vzdělávacím prostředí jedné univerzity. Vytvořil jsem různé vzdělávací programy. Vedl a organizoval mnoho vzdělávací aktivit, podílel se na vývoji online vzdělávací služby.

Mám certifikaci projektového manažera IPMA, koučovací výcvik, certifikaci lektora Heroic Imagination Project profesora Zimbarda, pedagogické vzdělání, výcvik vedení mužské skupiny MUSTR a další.

Znovu a znovu se utvrzuji v tom, jak moc důležité je umět naslouchat, komunikovat, budovat důvěru a spolupráci. Že nejde jen o hardskilly, Excel, techniky a metody. Vnímám, jak důležité je propojování teorie a praxe a technických dovedností se soft skills dovednostmi. Proto v spoučasné době působím jako lektor a snažím se předávat své zkušenosti dál. Protože poznání je to, co má smysl. Způsobem jaký umí HERO – hrou.

Čemu věřím

Že život je změna.

Že umění přijímat změny a život takový jaký je, je největší mistrovství.

Že život má smysl. A naše práce by ho měla mít také.

  • Text Hover