Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

Kateřina Kománková

projektová koordinátorka, facilitátorka

Co mě baví

Pomáhat a rozdávat radost lidem kolem sebe. Diskutovat na různá témata a být při tom ďáblovým advokátem. Vnímat různé úhly pohledu na věc. Baví mě poznávání a rozvoj sebe i druhých skrze pohyb, zejména tanec a taneční improvizaci.

Co dělám v HERu

Koordinuji projekt Podcastů a MasterMind skupiny. Propojuji HERo s dalšími experty a nacházím možnosti naší spolupráce. Aktivně vyhledávám obchodní příležitosti. Podporuji operativní chod HERa. Dělám korektury textů a česko-anglické překlady. Začínám také lektorovat a facilitovat skupinové diskuze.

Co mám za sebou

Absolvování studia andragogiky a personálního řízení na FF UK a managementu na VŠE (Ing.) mi dalo široký přehled z různých oblastí – HR, vzdělávání dospělých, psychologie, sociologie, filosofie, marketingu, managementu a další. Díky tomu můžu chápat a efektivně řešit potřeby HR i businessu. Díky zkušenostem z mezinárodních firem včetně centra sdílených služeb vím, jaká témata velké firmy a jejich zaměstance pálí. Dokážu se vcítit do jejich kůže a nacházet pro ně vhodná řešení tak, aby prováděné změny byly efektivní a měly co nejméně negativních důsledků pro všechny strany. Mám za sebou bezmála 100 hodin facilitací skupinových diskuzí. Lektoruji kurzy tance pro seniory v Přístavu 7 (Elpida) a tančím v tanečně divadelním představení Divé ženy 🙂

Čemu věřím

Že s úsměvem jde všechno líp 🙂 Že dělat smysluplné věci je ta správná cesta, která vede k životní spokojenosti. Věřím Malému princi, že správně vidíme především naším srdcem.

  • Text Hover