Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

Jiří Bréda

Co mě baví

Život jako takový. Hraní a učení s mými dětmi. Leadership. Tedy jak lidi vést a nikoliv řídit. Postavit takový rozvojový program, který pomáhá. Čtení, čtení, čtení… a to nejlepší ihned zkouším. Lidské interakce, ze kterých se učím a předávám naučené dál. Sociální a psychologické experimenty. Zažívat dobrodružství se svými přáteli.

Co dělám v HERu

Jsem leaderem. Mám to v sobě, a proto mohu pomoci manažerům k tomu, aby se také stali leadery. Umím opravdově naslouchat a dělám to raději než mluvení. Díky tomu umím dobře odhadnout, co Vy nebo Váš tým potřebuje. Chovám se férově, slušně a snad zodpovědně. Až tak, že nechci spolupracovat s těmi, kteří tací nejsou.

V současné době působím jako trenér a školitel se zaměřením na leadership a manažerské dovednosti. Pro své klienty vytvářím tréninkové programy ušité na míru. Jsem aktivně zapojen jako konzultant v oblasti náboru a rozvoje lidských zdrojů a poskytuji konzultantské služby v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Mám zkušenosti také s individuálním a týmovým koučinkem.

Co mám za sebou

Svou kariéru na poli HR jsem nastartoval v personálně-poradenské společnosti, kde jsem zastával pozici Ředitele marketingu a obchodu. Od roku 2007 jsem působil v pozicích Business Manager – HR Projects. Ve vzdělávací a rozvojové společnosti Odyssey Network jsem působil jako Business Development Specialist a v rámci obchodní činnosti jsem poskytoval klientům konzultace v oblasti rozvojových programů a teambuildingových aktivit. Pracoval jsem také na pozici Manažera call center a vedl 7 poboček společnosti rozmístěných po celé ČR.


Vystudoval jsem Andragogiku a personální řízení na FF UK. Jsem certifikovaným koučem pod hlavičkou Neuro Leadership Group. Absolvoval jsem kurz organizovaný Profesním sdružením zážitkového vzdělávání a stal jsem se instruktorem zážitkových kurzů. Mám za sebou spoustu praxe v TOP mangementu (Ředitel marketingu a obchodu, Business Manager – HR Projects, Business Development Specialist… atp.). Mými školeními a workshopy prošlo doslova tisíce účastníků, kterým jsem pomohl v jejich úspěchu. A z toho mám radost.

Čemu věřím

Hero vizi a lidem v HERu. Jsou to borci.

Že je možné udělat takový rozvoj pro lidi, které je nadchne a vtáhne až tak, že se ocitnou v jiné dimenzi.

HERo svobodě a tím pádem zodpovědnosti.

V náš tým a ve Váš tým. Mám lidi prostě rád ;o)

  • Text Hover