Rozhovory s odborníky

Firemní prostředí, výkon a práce – nezapomněli jsme na něco? (rozhovor s Tomášem Havrdou)

Tomáš Havrda se jako organizátor networkingů pohybuje v prostředí plném sdílení nových nápadů a toho, co firmy aktuálně řeší nebo potřebují. Když jsme vybírali téma pro náš rozhovor, navrhl Vnášení lidskosti do firemních prostředí. Zaujalo mě slovo lidskost v kontextu firem a požádala jsem ho, aby myšlenku rozvedl. Doufám, že i pro vás v následujícím povídání bude něco užitečného nebo zajímavého.

 

Tomáš Havrda

již 15 let vede transformace úspěšných, rychle rostoucích společností.

Devátým rokem také vede Komunitu ICA, která je rodinou a zázemím svobodně-podnikajícím lidem.

Více informací naleznete na adrese: www.ica-centrum.eu

V poslední době se hodně mluví o technologiích, robotizaci a Vy přicházíte s tématem lidskost ve firemním prostředí. Co Vás k tomu vedlo?

Pozorně se podívejte kolem sebe. Snadno pochopíte, že i pro fungování firem, tak jako pro fungování všech živých organismů, je důležitá rovnováha. Jestliže do firem zavádíme nové technologie, robotizaci a automatizaci, je logické, že se tím vyvolává potřeba tyto tendence vyvážit. Tím vyvážením je vnášení lidskosti do firemních kultur.

Kde vnímáte, že se lidského přístupu nedostává?

Lidského přístupu se nedostává napříč celými firmami. Každý den se pravděpodobně setkáváte s tím, že se lidé při své práci většinou necítí úspěšně, šťastně a smysluplně. Jejich pocity frustrací se projevují ve vztazích ke kolegům, ke klientům i v jejich osobních vztazích. Lidé nejsou baterie ke strojům. Nemohou celý den jen pracovat s různými daty v počítačích…

Mluvíme o působení firmy směrem ven ke klientům nebo dovnitř k zaměstnancům?

Mluvíme o obou směrech. Nově vznikající lidský přístup ve firmách nazývám principem: „LIDÉ LIDEM“. Společnosti dnes iniciují vznik komunit, které jsou alternativou k odlidštěným robotizacím a automatizacím. Můžete pozorovat, jak dovedně tyto komunity stírají rozdíly mezi klienty a zaměstnanci. V těchto komunitách organizovaní fanoušci a klienti pomáhají zaměstnancům v propagaci, prodeji, zákaznické podpoře, náboru, v inovacích i v testování nových služeb. Za to dostávají různé druhy odměn, výhod a dále pak pocit příslušnosti, pocit užitku i pocit vyššího smyslu svého investovaného času. Pro správné fungování lidí v těchto komunitách je potřeba lidský přístup jak ze strany leadera komunity, tak i za strany zadavatelské firmy.

Existují nějaké konkrétní příklady z praxe?

Ano, uvedu hned dva. Prvním je společnost Wuwej Community s.r.o., která firmám tvoří na zakázku komunity spolupracovníků z řad jejích klientů. Pokud Vás zajímá, co všechno organizovaná komunita fanoušků pro firmy dokáže udělat, pošlete svou žádost o vstup do facebook skupiny „Ve jménu Twista“.

Druhým je Program: „Golden Flower“, který firemní energie Vaší společnosti nejen zmapuje, ale i rozvine, posílí, kultivuje a transformuje. Tento Program Vám umožní pochopit, že i Vaše firma je živá bytost. I ona potřebuje ke svému udržitelnému rozvoji kromě robotizace a automatizace i Váš vřelý, lidský přístup.