Rozhovory s odborníky

CSR projekt STOP šikaně aneb Není malých cílů (rozhovor s Veronikou Frindtovou)

Tentokrát otevíráme firemní okénko z poněkud jiného soudku, a to společensky smysluplných projektů. Existuje řada oblastí, které by si zasloužily naši pozornost a kde se firmy angažují. Šikana je rozhodně jedním z nich, i když dosud trochu opomíjeným.
S Veronikou Frindtovou, ředitelkou projektu STOP šikaně, jsme si povídali o tom, proč se rozhodli věnovat svou energii a čas právě tomuto tématu, jak projekt vznikal, komu pomáhá a jak se dělá cool PR…

 

Veronika Frindtová

Veronika Frindtová se již od střední školy orientovala na personalistiku a vzdělávání dospělých. Vystudovala magisterský obor Andragogika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Poté v tomto oboru nabírala zkušenosti jako HR konzultant a i v rámci interního firemního HR jako HR koordinátor vývojového centra velké nadnárodní společnosti. Prošla start-up projekty i velkými korporátními společnostmi, aby se mohla vrátit do rodinné firmy s potřebným know-how v této oblasti. Nyní působí jako HR manager v COT media a zároveň jako ředitelka Nadačního fondu STOP šikaně.

Jako ředitelka Nadačního fondu STOP šikaně zastřešujete celý projekt a věnujete se tomu opravdu naplno. Je téma šikany pro Vás osobní záležitostí?

Ano, je to tak. Mezi zakladatele nadačního fondu patří i majitelky společnosti COT media, ve které pracuji jako HR manager. Když tehdy ve firmě projekt představily, tak jsem se sama nabídla, že jim s projektem nad rámec své vlastní práce ráda pomohu, a hlavním důvodem byla právě osobní zkušenost se šikanou. V mém případě se tehdy jednalo o situaci, která sice byla řešena ze strany školy, ale velmi neobratně. Nakonec vše vyústilo v závažné zdravotní problémy a odchod z dané třídy.

Jak projekt vznikal?

V naší společnosti vždy platil prostý názor, že daří-li se firmě, měla by pomáhat i ostatním. Snažili jsme se pomáhat i v minulosti, ale vždy se jednalo spíše o menší dílčí záležitosti. V tomto případě jsme hledali dlouhodobější a větší projekt, kterému bychom se mohli věnovat. Přemýšleli jsme nad různými tématy a problematikami. Od zvířátek až po seniory. Pak ovšem přišel Vašek Noid Bárta a prohlásil, že nechápe, co tu řešíme, protože téma, kterému se máme věnovat, je jasné, a tím je šikana.

Poté, co jsme si udělali analýzu aktuální situace a organizací, které se šikaně či nějaké její dílčí části věnují, tak jsme mu dali za pravdu. Ta čísla jsou u nás opravdu nehezká. Skutečnost, že každé čtvrté dítě se se šikanou setkalo, a přitom si s ní 90 % učitelů neví rady a netuší, jak ji řešit, je alarmující. A na základě tohoto impulsu jsme se rozhodli založit nadaci společně s prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., rektorem Univerzity Karlovy, Egonem Kulhánkem, ředitelem Hudebního divadla Karlín, a samozřejmě s Vaškem Noidem Bártou, který je i hlavní tváří projektu.

Šikanu v ČR řeší několik významných organizací, kde vidíte Vaši roli?

Organizací, které se šikanou zabývají, je relativně hodně. Většina z nich však řeší šikanu okrajově jako součást mnohem většího balíku aktivit nebo se naopak soustředí jen na dílčí část šikany. Aktuálně je velmi v kurzu kyberšikana. Nicméně, dle čísel je kyberšikana stále spíše minoritní formou šikany anebo doprovází klasickou šikanu. Šikaně se v celé její šíři tolik organizací nevěnuje. I proto jsme se nakonec rozhodli jít touto cestou a jedním z našich cílů je mimo jiné právě propojovat již existující organizace, komunikovat jejich činnost široké veřejnosti a spolupracovat s nimi na společných projektech. Aktivně spolupracujeme například s Nenech To Být, dojednáváme spolupráci s Linkou Bezpečí a s E-bezpečím. Svoji práci koordinujeme i s MŠMT a nyní jednáme i s policií ČR.

Koho konkrétně chcete podpořit?

Šikana se dotýká všech sociálních i věkových skupin. Existuje šikana na pracovišti i šikana seniorů. Tou nejdiskutovanější, nejcitlivější a nejčastější však stále zůstává šikana v dětských kolektivech, které se primárně chceme v tuto chvíli věnovat i my. Jedním z důvodů je i to, že dítě jako oběť šikany je ze všech dotčených skupin nejzranitelnější a závažné následky si pak může nést po celý život. Prohlášení, že dítě zažitá šikana posílí, opravdu není na místě.

Proměňuje se problematika šikany nebo se potýkáme stále se stejnými problémy?

Princip šikany zůstává stále stejný. Vždy se jedná o ubližování (ať již fyzické, či psychické) jedinci, který se neumí nebo nemůže bránit a zpravidla nějakým způsobem vyčnívá z daného kolektivu. Mění se však formy šikany, například již zmíněná kyberšikana.

Na koho se může člověk v této věci obrátit?

Možností je relativně hodně. V každé škole je vyčleněný pracovník, který má tuto problematiku na starosti a měl by ji řešit. Praxe ovšem ukazuje, že si s tím mnohdy škola neumí nebo nechce poradit. V takových případech je dobré vyhledat některou z pedagogicko-psychologických poraden v regionu nebo se právě obrátit na některou z organizací, které se věnují okamžité pomoci. Mohu jmenovat právě E-bezpečí, Linku Bezpečí či Rodičovskou linku a projekt Nenech To Být.

My sami se okamžité pomoci věnovat neplánujeme, ale chceme právě pomoci komunikovat a dostat lépe do povědomí široké veřejnosti organizace, které jsou již etablované a schopné pomoci. V rámci naší odborné větve pod záštitou Univerzity Karlovy se chce odborný tým soustředit spíše na prevenci školením učitelů a metodiků prevence a lepší přípravu studentů a budoucích pedagogů, kteří půjdou do praxe.

Jak dostat projekt k dětem a mladým lidem, aby to téma brali vážně?

To je vždy ošemetná otázka. Dnešní mladá generace je hodně specifická a vyrůstá za úplně jiných podmínek a možností než my. Proto jsme se rozhodli jít cestou moderních ikon, a kromě známých osobností, zpěváků a sportovců, zapojit i youtubery a influencery ze sociálních sítí.

Ve spolupráci s influencery například vznikl i hudební videoklip Síť. Z nám známých osobností zde účinkovali Václav Noid Bárta, Marta Jandová či Ondra a Taťána G. Brzobohatí. Kromě nich zde hrála ale i Tereza „Terysa“ Kovářová, Ines a Patrik „Pjay“ Jareš, který je i autorem textu písně. Poslední tři jmenovaní jsou mladé generaci dobře známí, a právě díky nim má videoklip na kanálu YouTube moc pěkná čísla a celkově velmi pozitivní ohlas právě od mladých lidí.

Co když by se chtěl zapojit někdo z veřejnosti nebo třeba firma, mají jak pomoci?

Určitě. Nadační činnosti se věnujeme vedle naší standardní práce, a jsme proto rádi za jakoukoliv podporu a pomoc. Vždy se to snažíme řešit individuálně podle toho, co kdo umí a čemu se věnuje. Finanční podpora se sice nikdy neztratí, ale většinou se spíše snažíme využít u našich partnerů to, v čem jsou kovaní a co umí nejlépe.

Takto můžeme například společnosti Fresh poděkovat za super nový web, tiskárně Triangl, za to, že nám tiskne všechny letáky a materiály, společnosti iNETPrint, že nám na akce připravuje reklamní předměty, či Burger Kingu, že jsme v jejich restauraci mohli zrealizovat křest klipu Síť, a takto bych mohla pokračovat dále.

Pokud by se kdokoli chtěl zapojit, může nás kontaktovat přes náš web https://www.stop-sikane.cz/, a další postup už vymyslíme.