Your address will show here +12 34 56 78

Je odvozeno od slova dobrodruh, což ve staročeštině znamenalo dobrý druh, tedy dobrý, statečný, odvážný druh. S úpadkem rytířstva se význam posunul a z dobrodruhů se stali spíše loupeživí rytíři. Teprve pod vlivem francouzského výrazu aventure se do významu slova dostalo ono dobrodružství, které známe dnes. Ve francouzštině se totiž slovo aventure používalo ve významu úděl, osud, nebezpečí.

V anglické tradici šel vývoj poněkud jinak, auenture (kolem roku 1230) znamenalo náhoda, štěstí. Významový posun asi o sto let později zdůrazňoval v této souvislosti především nebezpečí a risk a o dalších dvě stě let později neobvyklou, vzrušující událost.

Latinské adventura, které stojí u základu všech těchto výrazů, znamenalo přitom pouhé přihodit se.

0