Mise HERo: Život je hra, najděte s námi odvahu tuhle hru hrát.

Pomáháme Vám vytvářet a vést schopné týmy, nalézt vnitřní motivaci k Vaší práci.

Rozvoj zábavnou, moderní a efektivní formou.

  • Simulační hry

    Action learning

Hry ve vzdělávání a gamifikace

Chcete školení, které bude lidi bavit, a které povede k zefektivnění Vaší práce?

Hry ve vzdělávání a gamifikace

Hry a herní principy jsou nový proud přinášející inspirativní vzdělávací prostředí a spojující zážitek s reálnými výsledky pro Vaši praxi.

Gamifikace kombinuje herní principy s neherním prostředím. Je motivačním prvkem, který spoluvytváří firemní kulturu.

Odvažte se

Jaké jsou Vaše sny? Společně najdeme cestu k jejich splnění.

Odvažte se

Často jediné, co stojí mezi Vámi a tím, čeho chcete dosáhnout, je strach ze změny.

Během školení a následných stínování v terénu Vám pomůžeme udělat reálné kroky, které povedou k Vašemu cíli.

Pro koho

Pro profesionály, kteří jdou za svým cílem. Pro manažery, jednotlivce i týmy.

Pro koho

V našich kurzech se věnujeme oblasti leadershipu, manažerských dovedností, komunikačních dovedností, základů koučování a kreativity.

Naše vize

Svoboda v práci znamená velkou odpovědnost uvnitř týmu!

Naše vize

Lidé chtějí dělat smysluplné věci tak nejlépe, jak to dokážou. K tomu potřebují svobodu. Svoboda v práci znamená velkou odpovědnost uvnitř týmu. Pomáháme Vám najít odvahu k této svobodě.

Čím pomáháme

Propojujeme obsah kurzů s reálnou pomocí vybraným organizacím.

Čím pomáháme

V této oblasti spolupracujeme s organizacemi:

  • Studentská Agora
  • Maják n. o.

Další projekty

Zážitkové kurzy v cizím jazyce s využitím herních principů a action learningu

Další projekty

Zážitkové kurzy v cizím jazyce s využitím herních principů a action learningu. Pro firmy, střední a vysoké školy.